Motorlu araçların iç yapılarında kullanılan malzemelerin yanma davranışı. (tutuşabilme, yatay/dikey yanma hızı ve erime davranışı) ECE-R118 regülasyonuna uygun olmak zorundadır. Avrupa’da ve ülkemizde M3, CLASS2 ve CLASS3 sınıfı araçların iç yapılarında kullanılan malzemelerin ECE-R118. regülasyonuna göre test edilmesi kanuni bir zorunluluktur. Ancak, can güvenliğini ön planda tutan firmalar diğer araçların da iç yapılarında bu yönetmeliğe uygun malzeme kullanmayı seçmektedir.Yanmazlık testi ECE  R118   regülasyonu, araçların iç kısımlarında kullanılan malzemeleri; Yatay Yanma Hızı, Erime Davranışı ve Dikey Yanma Hızı, motor içi kullanılan izolasyon malzemeleri için ise Yakıt Emme Deneyi ve Elektrik Kabloları İçin Alev Yayılımına Karşı Direnç testleri olmak üzere 5 ayrı testi içerecek şekilde inceler.Yanmazlık testi R118. Regülasyonu gereklilikleri doğrultusunda kurulmuş olan kendi labaratuarlarımızda uzman mühendis kadromuz ile testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yanmazlık testi R118 hizmetlerimiz için bizimle iletişime geçmenizden memnun oluruz.

ISO, DIN, TS-EN, VDA, ASTM, Standatlarına Göre Yaptığımız Yanmazlık Testlerinden Bazıları;

ISO 3795: Karayolu taşıtları, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinalar ve traktörlerin iç malzemelerinin yanma davranışının tayinini ISO 3795 standartlarına göre yapmaktayız.

DIN 5510-2: Demiryolu taşıt malzemelerinin yanma davranışlarını ve sınıflandırılmasını DIN 5510-2 normlarına göre yapmaktayız. S (Yanıcılık Sınıfı), SR (Duman Emisyon Sınıfı), ST (Damlama Sınıfı) sınıflandırması ve DIN 5510-2 Ek-C’ye göre (FED/CIT) duman gazlarının zehirlilik tayini tespit etme amaçlı yapılmaktadır.

EN 45545-2: Demiryolu araçlarında yangından korunma için malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışlarını test etmek için gerekli standarttır. Malzeme ve bileşenlerinin yangın davranışları için gereksinimler R1-R26 arasında değişen set gereklilikleri, ürün montaj yerine göre belirlenip testler yapılır.

Yanmazlık Testleri

CS 25 Standartı Appendix F Part.I B Bölümü: Uçaklarda kullanılan malzemenin yanma davranışının CS 25 Appendix F Part.I B standardına göre ürün montaj yerine göre belirlenip test edilmesi işlemi gerçekleştirilir.

– Vertical Test: İç döşeme panelleri, iç duvar panelleri, bölmeler, galer struetürleri, geniş dolap duvarları.yapısal döşeme ve eşya bölmelerinin yapımında kullanılan malzemeler ve zemin kaplaması.tekstil (döşemeler ve döşemelik dahil), koltuk minderi, dolgu, dekoratif ve dekoratif olmayan kaplamalı kumaşlar. deri, tepsiler ve mutfak davlumbazları, elektrik hattı, hava kanalları, ek ve kenar kaplamaları. B ve E sınıfı yük veya bagaj bölmelerinin gövdeler. B, C, E veya F sınıfı yük veya bagaj bölmelerinin zemin panelleri, yük kapakları malzemelerine dikey testi yapılır.

– Horizontal Test: Plastik pencere ve tabelalar, elastomerik malzemelerin tamamen veya kısmen imal edilmiş parçaları. emniyet kemeri, omuz askısı ve konteynerler de dahil olmak üzere bagaj ve bagaj donanımları, kenar aydınlatması ürünler, yolcu veya mürettebat bölmelerinde kullanılan bidonlar, bu Ek’in ilgili bölümlerine göre yatay olarak test edilir.

– Forty ­Five Degree Test

– Sixty ­Degree Test

yanmazlık testi R118

TS EN 597: Bu standart, döşekler, döşek yastıkları ve döşenmiş yatak tabanları, bir yanma kaynağı olarak için için yanan sigaraya maruz bırakıldığında yanabilirliğin değerlendirilmesi için kullanılan bir deney yöntemini kapsar.

EN 60332-1-2: Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablolarım deneylerini kapsar.

BS 5852 Part 2: Mobilya için yangın testleri yapmaktayız. Döşemeli kompozitlerin yanan kaynaklardan ateşlenebilmesi için test yöntemleri belirlenir. Enerji kaynağı sınıflandırması 1-7 arasındadır. Tehlike sınıfına göre (düşük, orta, yüksek) testler belirlenir.

DIN EN 60695-11-10: Bu standart, 50 W anma güçlü, küçük alev tutuşturma kaynağına maruz kalan plastik veya diğer metal olmayan malzemeden yapılan numunelerin, düşey veya yatay olarak yönlendirilen bağıl yanma özelliğini karşılaştırmak için küçük ölçekli laboratuvar taraması işlemini kapsar.

DIN 4102-1: Yapı malzemeleri için yanmazlık testleri

ISO 5660-1: Yangına tepki deneyleri

NF P92-501: Yapı malzemelerinde yangın testi (M Sınıflandırma)

ECE R107 – Yangın Söndürme Sistem Onayı

Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından yayınlanan ECE R-107. regülasyonu, yangın söndürme sistemleri onayına yönelik esasları düzenlemektedir. Bu teknik düzenleme, otobüs motoru yangın riskini azaltarak otobüs taşımacılığını daha güvenli hale getirmeyi ve tek tip hükümler getirmeyi amaçlamaktadır. Otobüs motorunda bir yangın başladığında sürücü ve yolcular yangın çok büyüyene kadar tehlikeyi fark etmezler. Bu nedenle UNECE R107. otobüs motorlarına otomatik yangın söndürme sistemlerinin kurulmasını gerektirir. Birleşmiş Milletler Avrupa Komisyonu (UNECE) 107 sayılı düzenleme. M2 ve M3 araçlarını, özellikle 22 veya daha fazla yolcu taşıyan Sınıf I. Sınıf II ve Sınıf III araçlarını etkiler. Yeni araçların tüm motor bölmelerinde R107. onaylı bir yangın söndürme sistemi takılması ve düzenli olarak test edilmesi gerekecektir. Bu gereksinim, Temmuz 2019 ve 2020.den itibaren mevcut tüm tiplere sunulacak ve diğer otobüs sınıfları için zorunlu hale gelecektir.

Mobilite, otomotiv testleri kapsamında ECE R-107. yangın söndürme sistemlerinin onayı hizmetlerini de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli test hizmetleri almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.