ECE R34 Yangın Risklerinin Önlenmesine Yönelik Araçların Onayı İle İlgili Yönetmelik

Bu yönetmelik, altta 4 ayrı bölümde belirtilen ürünlerin testini ve sertifikasyonunu kapsamaktadır. Öncelikle, üreticinin ürünün aşağıdaki 4 ayrı bölümden hangisini kapsadığı, tank malzemesnin plastik mi yoksa metal mi olduğu, kullanım alanının genel mi yoksa özel araç kullanımına yönelik mi olduğu tespit edilip, yapılacak testler belirlenmektedir.

Bölüm I: M, N ve O1 / kategorisindeki araçların sıvı yakıt tankları için onaylanması.

Bölüm II-1: Üreticinin talebi üzerine, bu yönetmeliğin Bölüm I veya IV’üne göre onaylanmış sıvı yakıt tankı ile donatılmış M, N ve O kategorisindeki araçların, önden veya yandan çarpışma olayı, sıvı yakıt için tank ile donatılmış izin verilen toplam kütlesi 2.8 tonu aşan M1 ve N1 kategorilerindeki araçların ve M2, M3, N2, N3 ve O kategorilerindeki araçların arkadan çarpışma durumunda yangın risklerinin önlenmesine ilişkin olarak bu yönetmeliğin I veya IV. bölümüne göre onaylanması.

Bölüm II-2: Bu yönetmeliğin Bölüm I veya IV’üne göre onaylanmış sıvı yakıt tankları ile donatılmış, toplam izin verilen kütle 2.8 tonu aşmayan M1 ve N1 kategorisindeki araçların, arkadan bir çarpışma durumunda yangın riskini azaltmak amaçlı onaylanması.

Bölüm III: Sıvı yakıt tanklarının ayrı teknik üniteler olarak onaylanması.

Bölüm IV: Sıvı yakıt için onaylı tankların montajı ile ilgili araçların onaylanması.

Sıvı yakıt tanklarının ayrı teknik ünite onayında aşağıdaki testler uygulanmaktadır.

Plastik yakıt tankları için:

– Çarpışma Direnci

– Hidrolik Basınç Testi

– Devrilme Testi

– Yakıt Geçirgenliği

– Yakıt Dayanımı

– Yanma Dayanımı

– Yüksek Sıcaklığa Dayanım Testleri

Metal yakıt tankları için:

– Hidrolik Basınç Testi

– Devrilme Testi