MEKANİK TESTLER

Laboratuvarımızda yapılan çekme, bükme, darbe testleri, yük güvenliği vb. bazı testleri altta görebilirsiniz.

16750-3 Testleri

Titreşim, şok, serbest düşme testlerini bu standarta göre gerçekleştirmekteyiz.

DIN 55996-1 Boyalar, Vernikler ve Kaplamalar İçin Çarpma Dayanımı Testleri

Bu standart, otomobil yüzeylerinin ve diğer kaplamaların, küçük taşların etkisini taklit etmek için test edilen yüzeye çıkarılan soğutulmuş demirli kuma direncinin değerlendirilmesine yönelik üç yöntemi kapsar. Üç farklı miktarda basınç, kum kütlesi ve sürede testler yapılır. Ürünün yüzeyindeki zarar gören bölge standartta bulunan skalaya göre 0,5 – 4,0 arasında değerlendirilir.

TS EN 1728 Ev Mobilyası, Oturma Elemanları Mukavemet ve Dayanıklılığının Tayini İçin Deney Metotları

Bu standarta göre, kullanımına, imalât işlemleri veya tasarım/iskelet ve malzemelerine bakılmaksızın, oturma elemanlarının bütün tiplerinin iskeletinin mukavemet ve dayanıklılığının tayini için deneyler gerçekleştirilir.

SAE J2522 Dinamometre İle Fren Etkinliği Testi

Bu standarta göre, bir sürtünme malzemesinin hidrolik fren tahrikiyle donatılmış motorlu taşıtlar için basınç, sıcaklık ve hız bakımından etkinlik davranışını değerlendiren bir Atalet Dinamometresi ile test yapılmaktadır.

EN ISO 1519 Boyalar ve Vernikler İçin Bükme Deneyi

Bu standarta göre, bir boya, vernik veya ilgili ürün kaplamasının standart şartlar altında, silindirik bir mandrel çevresinde bükülmeye tâbi tutulduğunda, çatlamaya veya bir metal ya da plâstik taban malzemeden ayrılmaya olan dayanımının değerlendirilmesi için testler yapılır.

DIN EN ISO 2409 Boyalar ve Vernikler – Çapraz Kesme Deneyi

Bu standarta göre , kaplama, dik açıda bir kafes deseni ile taban malzemeyi delip geçecek şekilde kesildiği zaman, boya kaplamasının taban malzemeden ayrılmasına karşı direncinin değerlendirilmesi için testler yapılır.

EN ISO 1520 Boyalar ve Vernikler İçin Çökertme Deneyi

Bu standarta göre, boya, vernik veya ilgili mamul kaplamasının, standard şartlar altında, kademeli batma işlemine maruz bırakılmasıyla çatlamaya ve/veya taban malzemeden ayrılmaya karşı mukavemetini değerlendirmek için testler yapılır.