TARIMSAL RÖMORK

Fine Dining experience

Ülkemizdeki R kategorisi römork üreticisi firmaların yurtiçi ve yurtdışı ticaret girişimlerindeki teknik olumsuzluklara maruz kalmamak amacıyla, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sunduğu yönetmelikleri kapsayan üretim gerçekleştirme prosedürleri model alınmıştır. Yayınlanan Avrupa Birliği yönetmeliği EU/AB 167/2013 regülasyonu kapsamında tarım ve orman traktörlerine bağlanan römorklar için tam araç tip onayı alınmasının yolu açılmıştır.

Yönetmeliğin Amacı

Tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere bu yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ile ilgili idari ve teknik şartları belirlemektir. R kategorisi römorklar için imalatçı, EU/AB 167/2013 kapsamında onay başvurusunda bulunmayı tercih edebilir.

Araç kategorisi tanımları

R kategorisi; römorkları kapsar. Römork kategorisinin sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki ‘a’ veya ‘b’ işareti eklenir. Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan römorklar için ‘a’, azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan römorklar için ‘b’ eklenir.

R1 kategorisi; her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı 1500 kg’ı aşmayan römorkları kapsar.

R2 kategorisi; her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı 1500 kg’ı aşan, ancak 3500 kg’ı aşmayan römorkları kapsar.

R3 kategorisi; her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı 3500 kg’ı aşan, ancak 21000 kg’ı aşmayan römorkları kapsar.

R4 kategorisi; her bir dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerinin toplamı 21000 kg’ı aşan römorkları kapsar.

Mobilite olarak bugüne kadar Türkiye ve yurtdışındaki müşterilerimize EU/AB 167/2013 Avrupa Tip Onay Belgelendirme sürecinde destek olduk ve desteğimizi sürdürmekteyiz.