TARIM EKİPMANLARI

Fine Dining experience

Ülkemizdeki S kategorisi römork üreticisi firmaların yurtiçi ve yurtdışı ticaret girişimlerindeki teknik olumsuzluklara maruz kalmamak amacıyla, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sunduğu yönetmelikleri kapsayan üretim gerçekleştirme prosedürleri model alınmıştır. Yayınlanan Avrupa Birliği Yönetmeliği EU/AB 167/2013 Regülasyonu kapsamında tarım ve orman traktörlerine bağlanan birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımlar için tam araç tip onayı alınmasının yolu açılmıştır.

Yönetmeliğin Amacı

Tarım ve orman araçlarının yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere bu yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ile ilgili idari ve teknik şartları belirlemektir. S kategorisi birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım için imalatçı, EU/AB 167/2013 kapsamında onay başvurusunda bulunmayı tercih edebilir.

S kategorisi; birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımları kapsar.

S1 kategorisi; her dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerin toplamı 3500 kg’ı aşmayan birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımları kapsar.

S2 kategorisi; her dingil için teknik açıdan müsaade edilen kütlelerin toplamı 3500 kg’ı aşan birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanımları kapsar.

Her bir birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım kategorisinin sonuna, tasarım hızına göre aşağıdaki ‘a’ veya ‘b’ işareti eklenir. Azami tasarım hızı 40 km/saate eşit veya 40 km/saatten düşük olan birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım için ‘a’, azami tasarım hızı 40 km/saatin üzerinde olan birbiriyle değiştirilebilir çekilen donanım için ‘b’ işareti eklenir.

Mobilite olarak bugüne kadar Türkiye ve yurtdışındaki müşterilerimize EU/AB 167/2013 Avrupa Tip Onay Belgelendirme sürecinde destek olduk ve desteğimizi sürdürmekteyiz.