ECE R54 – Ticari ve Hafif Ticari Araçlar ve Römorklarının Lastiklerinin Onayı

Bu regülasyon, özellikle M2, M3, N ve O3 ve O4 sınıfı araçlar için tasarlanmış yeni lastikleri kapsar. 80 km/h’nin altındaki hızlara karşılık gelen hız kategorisi sembolleriyle belirlenen lastiklere bu regülasyon uygulanmaz. Yeni bir lastiğe bu regülasyon kapsamda tip onayı verebilmek için test edilen ve tipi temsil eden lastiğin regülasyonun 6. maddesinde yer alan boyutsal ölçümlerinin yapılması ve Ek 7’de yer alan yük/hız dayanım testinden başarıyla geçmesi gerekmektedir.