ECE R106 – Tarım ve Orman Araçları ve Römorkları Lastiklerin Onayı

Bu regülasyon;

– Endüstriyel Araçlar (IND)

– Tarım ve Orman Araçları (Kategori T’de Olan Güç Tahrikli Taşıtlar)

– Tarım Makinaları (Güç Tahrikli ve Römorklu)

– Tarım Römorklarını kapsamaktadır.

Yukarıda bahsedilen araçlar ve makinalar için tasarımlanan ve 65 km/h ve daha aşağı hızlara karşılık gelen hız kategori sembolü ile tarif edilen lastikleri kapsar. Yeni bir lastiğe bu kapsamda tip onayı verebilmek için regülasyonun Ek 6’da yer alan boyutsal ölçümleri sağlaması ve lastiğin Ek 8’deki lastiğin patlamaya karşı dayanımı ve Ek 9’da yer alan yük/hız dayanım testinden başarıyla geçmesi gerekmektedir.