OTOMOBİL

Araç sınıflarından M1 kategorisine giren otomobiller, öncelikle yolcuların ve bagajlarının taşınması için tasarlanmış ve inşa edilmiş motorlu araçlardır. Otomobiller, sürücünün oturma pozisyonuna ek olarak sekizden fazla oturma pozisyonuna sahip ve ayakta duran yolcular için yer bulunmayan motorlu taşıtlar olarak tanımlanır. Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve yönetmelik kapsamı dahilindeki bütün yeni araçların ve bu araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tescilini, satışını ve hizmete girmesini kolaylaştırmak amacıyla, bunların onaylanmasına ilişkin idari düzenlemeler ve genel teknik şartlardan oluşan genel çerçeveyi ve yönetmeliğe uygun olarak tip onayı verilen araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış parça ve ekipmanların satışına ve hizmete sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Verdiğimiz Hizmetler:

– M1 kategori araçlar için Tam Araç Tip Onayı EC 2018/858 ECWVTA

– M1 kategori araçlar için Çok Aşamalı Tip Onayı (Ek 9 ) EC 2018/858

– Sistemler ve bileşenler için AT Direktifleri / ECE düzenlemeleri ve onayları

– Türkiye ve diğer AB ülkelerinde ulusal tip onayı için geçerli test raporları

– COP periyodik ürün ve süreç denetimleri