MOTORSİKLET

Fine Dining experience

L kategorisi iki, üç ve dört tekerlekli araçlara (motosikletler, mopetler, atvler,quadricyle vb.) 168/2013/EU yönetmeliğine göre test ve tip onay hizmeti vermekteyiz. AB 168/2013 mevzuatı, iki veya üç tekerlekli motorlu araçların ve dört tekerlekli motosikletlerin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğunu yerine getirmek üzere bu yönetmelik kapsamındaki tüm yeni araç, sistem, aksam ve ayrı teknik ünitelerin tip onayı ile ilgili idari ve teknik şartları belirler.

L kategorisi araçlar, benzinli, dizel veya elektrik motorlu, iki ve üç tekerlekli mopetler ve motosikletler, motorlu bisikletler, sepetli motosikletler, karayollarında kullanılan hafif ve ağır dört tekerlekliler ve hafif ve ağır dört tekerlekli motosikletler dahil olmak üzere iki, üç ve dört tekerlekli motorlu araçları kapsar.

L Kategorisi sınıflandırması;

L1 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i, geçmeyen iki tekerlekli araçtır.

L2 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i, geçmeyen üç tekerlekli araçtır.

L3 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i geçen yolcu sepetsiz iki tekerlekli araçtır.

L4 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i geçen yolcu sepetli iki tekerlekli araçtır.

L5 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i geçen, simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerlekli araçtır.

L6 Sınıfı: Azami hızı 45 km/s’i, geçmeyen dört tekerlekli araçtır.

L7 Sınıfı: yüksüz ağırlığı 0.4 tonu (yük taşıma amaçlı araçlarda 0.55 ton), geçmeyen ve L6 sınıfına girmeyen dört tekerlekli araçtır.

Çevresel performans gereksinimleri kapsamında; egzoz emisyonları, evoporatif emisyonlar, sera gazı emisyonları, yakıt tüketimi ve referans yakıtlarla ilgili çevresel testleri yapılmaktadır.

Araç işlevsel güvenlik gereksinimleri kapsamında; fren sistemi, sesli uyarı cihazları, elektrik güvenliği, güvenlik sistemleri ve ekipmanlarının dayanıklılık testi, devrilme koruyucu lastik testleri yapılmaktadır.

Araç üretimi ve genel tip onay gereksinimi kapsamında; izinsiz kullanıma karşı önlemler, Tip onay prosedürleri için düzenlemeler, üretim prosedürlerinin uygunluğu, kaplin ve ataşmanlar, elektromanyetik uyumluluk, EMC, dış projeksiyonlar, yakıt deposu, ağırlık ve boyutlar, yolcu tutamakları ve ayak dayamaları testleri yapılmaktadır.

Elektrikli motosikletler, iki ,üç veya dört tekerlekli elektrikle çalışan bir motora sahip olan binek ulaşım aracıdır. Motor gücü 250 W ile 4 KW ’nın arasındadır. Ülkemizde bulunan tüm elektrikli motosikletler (mopedler ) Tip onay belgesine tabidir. Bu sebeple elektrikli mopedlerin testleri yapıldıktan sonra alınan plaka ve ehliyetle trafikte rahatlıkla sürülür.

Mobilite olarak şu testleri yapmaktayız:

– 134/2014 Ek VII Kapsamında Elektrik Enerji Tüketimi Testi

– Elektrik Menzili Testi

– 3/2014 Eek IV Kapsamında Elektrik Güvenliği Testi

– 134/2014 Ek X Kapsamında Max Tork- Azami Araç Tasarım Hızı Testleri