COP (Üretim Uygunluğu) Hizmetleri

Motorlu araç tip onayı işlemlerine geçmeden önce yapılan bir çeşit üretim kalitesi uygunluğu denetimine COP (üretim uygunluğu ) denir. Üreticiler Tip onayı aldıktan sonra üretimini gerçekleştirdikleri ürünün tip onayı sertifikasında yer alan ürün spesifikasyonu, performansı ve işaretlemesiyle aynı olduğunu garanti eden bir kalite sistemine sahip olmalıdır. Bu kalite sistemi bir el kitabı, proses dokümanları, kalite kontrol planları ve COP test planlarını içermelidir. Eğer ISO 9001 veya ISO/TS 16949 kalite sistemine sahip iseniz COP denetimi için gerekli süre ve dokümantasyonu azaltmış olursunuz.

Mobilite, Motorlu araç tip onayı standardının iki temel koşulunun karşılandığını görmek için üreticinin kalite sistemlerini ve prosedürlerini değerlendiren uzman bir ekibe sahiptir.

1- Onay verilmeden önce, onaylanan türe uygun olarak üretilen tüm ürünlerin yerinde olduğu tespit edilir.

2- Denetimlerin onay süresi boyunca etkili olmaya devam ettiği periyodik olarak izlenir.

Genel olarak gerekli evraklar aşağıdaki gibidir (opsiyonel).

Güncel ISO 9001/16949 sertifikası (Tercihen İngilizce olmalı. Tip onay kapsamına konu olan ürün, kalite sistem sertifikası kapsamında yer almalıdır).

Üreticinin birden fazla üretim yeri varsa bu adresler ISO belgesinde mutlaka belirtilmelidir.

Ticari sicil kaydı (Son 6 ayda alınmış olmalı. Üretim adresleri belgede mutlaka yer almalı ve kapsamda üretim kapsamı belirtilmelidir.)

EU Representative belgesi (Yurt dışı temsilciniz kişi/şirket ise ekteki formun ilgili kısımlarını doldurarak karşılıklı kaşe-imza yapılmalıdır. Temsilci bir şirket ise ek olarak şirketin faaliyet belgesi olmalıdır.)

Motorlu araç tip onayında belirteceğiniz marka/markalara ilişkin olarak, marka size ait ise marka tescil belgesine, marka size ait değil ise marka tescil belgesi ve marka sahibi ile aranızda kullanım sözleşmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

İlgili yönetmeliğin şartlarını kapsayan COP test planı ve kalite planı.

Ürün ve süreçlerde ölçümü yapılan cihazların akredite laboratuvardan alınmış güncel kalibrasyon sertifikaları.

COP sorumlusunun görev tanımın yer aldığı tip onay prosedürü (Yönetmelikleri nasıl ve nereden takip ettiği ve ürün üretimde herhangi bir değişiklik olması durumunda izlenecek yolu içeren prosedür).