ECE R110 CNG ve LNG Araçlar

ECE R110, kullanımları sırasında CNG/LNG yakıtları ile temas eden münferit bileşenlerin tip onay süreçlerini ve CNG/LNG bileşenlerinin montajı ile ilgili olarak araçların onayını kapsar. Bileşenler maksimum ve minimum çalışma sıcaklıklarına ve basınçlarına göre sınıflandırılır. Beklendiği gibi, daha yüksek basınçlarda ve daha kritik sıcaklıklarda çalışan bileşenler daha kritik bir inceleme altındadır. Bileşenin çeşitli karakteristik özelliklerinin yeterliliğini doğrulamak için geniş bir test yelpazesi uygulanır. Bu spesifikasyonlar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, darbelere karşı direnç, sıcaklık ve basınç döngüsü etkilerine karşı direnç, arızada kırılma, çekme mukavemeti ve sertlik bulunur. Bileşenler onay için yapılacak testleri tanımlayan 7 farklı sınıfa ayrılmıştır. CNG/LNG yakıtların araçta depolanması için kullanılan gaz tüpleri ve sıvı tankları bu sınıflandırmanın dışında tutulur ve testleri ayrı ayrı tanımlanır. Çalışmaları sırasında LNG/CNG yakıtlarla temas etmeyen bileşenler, LNG/CNG yakıt sisteminin bir parçası olsalar bile bu yönetmeliğe uygun olarak onaylanmazlar.

Mobilite olarak aşağıdaki testlerden bileşen özelliklerine göre seçilen gerekli testleri gerçekleştirerek müşterilerimize CNG/LNG bileşenlerinin Tip onay sertifikalarını başarıyla sunmaktayız.

Sınıf 0-7 CNG / LNG Bileşenleri İçin Testler

– Aşırı Basınç/Mukavemet

– Harici Sızıntı

– İç Sızıntı

– Dayanıklılık Testleri

– CNG/LNG Uyumluluğu

– Korozyon Direnci

– Kuru Isıya Dayanıklılık

– Ozon Yaşlanması

– Patlama/Yıkıcı Testler

– Sıcaklık Çevrimi

– Basınç Çevrimi

– Titreşim Direnci

– Çalışma Sıcaklıkları

– LNG Düşük Sıcaklık

 

LNG Sıvı Tankları İçin Testler

– Şenlik Ateşi Testi

– Düşme Testi

– Bekletme Süresi Testi

– Basınç Testi

 

 

CNG Gaz Tüpleri İçin Testler

– Çekme Testleri (Çelik ve Alüminyum)

– Darbe Testi (Çelik Silindirler ve Çelik Gömlekler)

– Çelik İçin Sülfür Stres Çatlama Testi

– Korozyon Testleri (Alüminyum)

– Sürekli Yük Çatlama Testleri (Alüminyum)

– Kesmeden Önce Kaçak (LBB) Performans Testi

– Aşırı Sıcaklık Basıncı Döngüsü

– Brinell Sertlik Testi

– Kaplama Testleri

– Sızıntı Testi

– Hidrostatik Basınç Patlama Testi

– Ortam Sıcaklığı Basınç Çevrimi

– Çevresel Test

– Şenlik Ateşi Testi

– Sızma Testleri

– Kompozit Kusur Tolerans Testleri

– Yüksek Sıcaklık Sürünme Testi

– Hızlandırılmış Stres Kopma Testi

– Darbe Hasarı Testi

– Geçirgenlik Testi

– Doğalgaz Çevrim Testi