Otomotiv, demiryolu ve diğer sektörlerlerde üretim yapan firmalardan gelen talepler doğrultusunda laboratuvarlarımızda, çeşitli VDA, ISO, EN, ASTM, DIN standartlarına uygun şekilde testler yapılmaktadır.

Korozyon, en sade tanımı ile malzemelerin çevresel faktörlerin de etkisiyle kullanılamaz hale gelmesidir. Genellikle metal ya da alaşımlarda görülen bu durum eşyaların kimyasal reaksiyona girerek metalik özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Nemli ve kirli havalarda, tuzlu suda ve alkalin, asidik, bazik ortamlarda korozyonun görülme ihtimali daha yüksektir. Korozyonun gerçekleşebilmesi için mutlaka katot, anot, metalik iletim yolu ve elektrolit yani iletken çözeltinin bulunması gerekmektedir. Bunların bulunmadığı bir ortamda korozyonun gerçekleşmesi mümkün değildir. Bir malzemenin korozyona karşı dayanıklılığını bazı testler ile ölçmemiz mümkündür.

Ürünlerin toz ve su geçirgenliğini tayin amaçlı IP (Ingrees Protection) testleri ve solar radasyon testleri de yapılmaktadır.

Katı cisimlere ve malzemelere karşı IP testleri:

0 = Herhangi bir koruma olup olmadığını belirlemeye yönelik testler
1 = Boyu 50 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma testleri
2 = Boyu 12 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma testleri
3 = Boyu 2,5 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma testleri
4 = Boyu 1 mm’den büyük katı cisimlere karşı koruma testleri
5 = Toza karşı koruma testleri
6 = Toz geçirmezlik testleri

Sıvılara karşı IP testleri:

0 = Herhangi bir koruma olup olmadığını belirlemeye yönelik testler
1 = Düşey su damlalarına karşı koruma testi
2 = 15 derecelik açıda düşey su damlalarına karşı koruma testi
3 = 60 derecelik açıda düşey su damlalarına karşı koruma testi
4 = Sıçrayan suya suya karşı koruma testi
5 = Düşük basınçlı suya karşı koruma testi
6 = Yüksek basınçlı suya karşı koruma testi
6K = Artan basınçlı suya karşı koruma testi
7 = Geçici olarak suya batırılmaya karşı koruma testi
8 = Sürekli olarak suya batırılmaya karşı koruma testi
9 =Yüksek sıcaklıkta suya karşı karşı koruma testi

Gerçekleştirebildiğimiz bu testler çevrimsel korozyon testi, tuz püskürtme testi ve nem testi olmak üzere 3 farklı türdedir.

Çevrimsel Korozyon Testi (DIN 50018)

Tuz Püskürtme Testi (ASTM B117, ISO 9227)

Nem Testi (ASTM D2247, ISO 6270-2)

1 – Çevrimsel Korozyon Testi

Çevrimsel korozyon testi, bir kabın içerisinde çeşitli korozif ortam şartları sağlanarak malzemenin korozoyona karşı dayanıklılığının gözlemlendiği test biçimidir. DIN 50018 standart koşullarına uygun şekilde gerçekleştirmekteyiz.

2 – Nem Testi

Nem testi, yine malzemenin yüksek nem ve sıcak ortamda ortaya koyduğu sonucu görmek için uygulanan testlerden bir tanesidir.

3 – Tuz Püskürtme Testi

Tuz püskürtme testi, malzemeye yüksek nemli ve belli bir sıcaklıktaki ortam şartlarında sürekli olarak korozif tuz püskürtülmesidir. ASTM B117-ISO 9227 standartlarına uygun şekilde testleri gerçekleştirmekteyiz. Yapay atmosferde kaplamalı/boyalı metalik parçaların korozyon direnci test edilir. Tuz püskürtme testi klorid ortamlarda karşılaşma olasılığı olan paslanmaz çelik parça ve imalatlar için uygunluğunu ortaya çıkaran bir yöntemdir. Kullanılan kaplamalar, parçanın amaçlanan ömrü boyunca yüksek aşınma direnci sağlamak için de diğer yollarla aşınma direncini kontrol etmek için gereklidir. Otomotiv sektöründe test süreleri 24 saat ile 840 saat aralıklarında olabilir. Tuz püskürtme testleri, bazı metalik, organik, Anodik oksit ve dönüşüm kaplamalarında gözenekler ve diğer kusurlar gibi süreksizliklerin tespit edilmesi için özellikle yararlıdır.

VDA 233-102: Otomotiv inşasında malzeme ve bileşenlerin döngüsel korozyon testini VDA 233-102 standartına uygun şekilde yapmaktayız. 42 gün süren test süresi boyunca aşağıdaki gibi uygulanan çevrimler gerçekleştirilir.

Çevrim A: 35-50°C ve % 50-100 nem arası değişken değerlerde 24 saatlik çevrim (3 saat boyunca tuz püskürtme içerir)

Çevrim B: 25-50°C ve % 70-95 nem arası değişken değerlerde 24 saatlik çevrim (3 saat boyunca değerlendirme süresi bulunmaktadır)

Çevrim C: -15°C +50 ve %0-100 nem arası değişken değerlerde 24 saatlik çevrim

ISO 11997-2: Boyalar ve vernikler in tekrarlanan korozyon şartlarına mukavemetinin tayini yapılmaktadır. Test numuneleri, döngülü ıslak (tuz sisi), kurutma, nem ve UV ışığı testine maruz bırakılmaktadır.

EN ISO 3231: Bu standart ile, boyalar ve benzeri ürünlerin tek katlı filminin veya çok katlı sisteminin kükürt dioksit ihtiva eden nemli atmosferlere dayanımı tayin edilmektedir.

ISO 2812-2: Bu standard, boyalar, vernikler ve ilgili ürünlerin numune alma ve deneylerine ilişkin bir standartdır. Bu standart boyların veya ilgili ürünlerin tek kat film veya çok katlı sistemlerinin daldırma ile suya dayanıklılığın tayin edilmesine ilişkin bir metodu kapsar.

VDA 621-412: Otomotiv kaplama sanayinde kimyasal direnci ölçen standartdır. Metal ürünler için çeşitli yağ, kimyasal, ürünlere dayanım testleri yapılmaktadır.

CETP 00.00-L-467 Laboratuvar Ortamında Hızlandırılmış Çevrimsel Korozyon Testi: Bu standart, klorür iyonlarının önemli bir etkisinin olduğu ortamlarda, özellikle de bir deniz kaynağından veya kış yol buz çözücü tuzdan sodyum klorür gibi metallerin korozyon direncinin değerlendirilmesine izin vermek için geliştirilmiştir. Bu test numuneleri zamanla değişen iklim koşullarına maruz bırakıllmaktadır.

ASTM D610 Boyalı Çelik Yüzeylerde Aşınma Derecesini Değerlendirme: Bir boya filminin altında veya içerisindeki paslanma miktarı, bir kaplama sisteminin onarılması veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Bu test yöntemi görünür yüzey pası miktarını ve dağılımını ölçmek için standartlaştırılmış bir araç sağlar. Paslanma derecesi, görünür yüzey pası yüzdesine göre 0 ila 10 ölçek kullanılarak değerlendirilir.

ISO 16750-5 Elektrikli ve Elektronik Cihazlar İçin Çevresel Koşullar ve Testler: Test numunesi, bir çok farklı kimyasal malzemeye spreyleme, fırçalama, silme, dökme, daldırma yöntemleriyle maruz bırakılır. İşaretleme ve etiketleme görünür ve okunaklı olmalı ayrıca ürün test sonrası fonksiyonel olarak çalışmalıdır.

DIN ISO 11664-4 Kolorimetrik Analiz ve Renk Ölçümü: Bu standart açıklık, renk ve renk tonunun korelasyonlarını içeren CIE 1976 L * a * b * renk uzayının koordinatlarını hesaplama yöntemini belirtir.

DIN 67530 Boya Kaplamaları ve Plastiklerin Plane Yüzeylerinin Değerlendirilmesi: Bu test ile parlaklık derecesi ölçümü yapılır.

ISO 7591 Motorlu Taşıtlar ve Römorkları İçin Retro-Reflektif İşaretlemelerin Kullanımı: Test ile plakanın şekil boyut kontrolleri ve üzerindeki yazı, numara kontrolleri yapılır, photometric ve colorimetric özelliklerine bakılır.

DIN 75220 Güneş Işığı Simülasyonu İle Araç Komponentlerini Yaşlandırma: Komponent parçaları UVB ve UVA ışınlarıyla test edilir.

MIL-STD-810F Method 505.4 Solar Radiation: Askeri ürünler için Güneş Işınımı testi gerçekleştirilir.

EN 60529: Toz ve suya karşı derecelendirme testi gerçekleştirilir.

ISO 20653 Toz ve Suya Karşı Derecelendirme Testi: Elektrikli ekipmanın yabancı cisimlere, suya ve erişime karşı korunması testleri gerçekleştirilir.