ADR 2019 (Item 6.8.2.1.2.) Konteyner Kilit Testleri İle İlgili Yönetmelik

Bu yönetmelik, aşağıda aşamaları verilen konteyner kilit testlerini ve sertifikasyonunu kapsamaktadır. Öncelikle olarak üreticiler tarafından konteyner kilit komponentinin çizimleri sunulmalıdır. Konteyner kilit ve bağlantıları izin verilen azami yük altında aşağıdaki kuvvetleri soğurabilecek özellikte olmalıdır.

Hareket yönünde izin verilen azami yükün iki katı

Yatayda ve hareket yönüne dik açılarda izin verilen

azami yük (hareket yönü açıkça belirlenmediyse

her yönde de izin verilen azami yükün iki katı)

Dikey yukarı doğru toplam izin verilen azami yük

Dikeyde aşağı doğru toplam izin verilen azami yükün iki katı