ECE R55 Mekanik Kaplin – Beşinci Teker King Pini Testleri İle İlgili Yönetmelik

Bu yönetmelik, aşağıda aşamaları verilen beşinci taker king pininin testini ve sertifikasyonunu kapsamaktadır. Öncelikle üretici king pin komponentinin kuvvet değerlerini belirlemektedir. Mobilite olarak teknik bilgi birikimimiz ile king pin kuvvet seçim aşamasında üreticiye çok kolaylıklar sunmanın yanında, testin en az maliyet ve en kısa sürede bitmesi gibi büyük avantajlar sağlamaktayız. King pin seçiminde önemli olan komponentin ne kadar kuvvete dayanabileceğinin doğru olarak hesaplanmasıdır. Testlerde önemli olan ise test frekansının optimum değerde tutularak testlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. King pinin teknik çizimi testten önce üreticiden mutlaka istenmelidir. Teknik çizime bakılarak king pinin hangi sınıfa girdiği belirlenir. Özellikle bu noktada hata yapmamak gerekir. Eğer yanlış sınıf ile belge verilirse, belgenin bir önemi kalmayacaktır.

Test Prosedürü

Bir yarı römork üzerine king pin takıldığında hareketi sadece yatayda olduğu için artı (+) yönde kuvvet uygulanması gerekir. Üreticinin belirlediği kuvvetin %60’ı bu yönlerde 2×106 çevrim olarak uygulanır. Uygulanan bu kuvvetler en fazla 35 Hz. frekans hıza sahip olabilir. Frekans seçimi doğru yapılmazsa testten geçme ihtimali düşmektedir. Mobilitenin test deneyimi bu seçimde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

Çatlak Kontrolü

Test sonrasında çatlak tespiti için boya nüfuz (dye-penetrant) çatlak kontrol yöntemi veya eşdeğer bir yöntem kullanılmalıdır.