KAMYONET

Fine Dining experience

Kamyonet, temel olarak yük taşımak için tasarlanmış ve imal edilmiş N1 kategorisi motorlu araç anlamındadır. Sürücü ve yanındaki oturma yerleri dışında başka oturma yeri de bulunabilen, sürücü bölümü gövde ile birleşik kamyonetlere panelvan denir.

N Kategorisi, öncelikli olarak yük taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş motorlu araçlar şu şekilde sınıflandırılır.

– N1 Kategorisi: Azami kütlesi 3,5 ton’u aşmayan N kategorisi araçlar.

Verdiğimiz Hizmetler:

– N1 kategori araçlar için Tam Araç Tip Onayı EC 2007/46 ECWVTA

– N1 kategori araçlar için Çok Aşamalı Tip Onayı EC 2007/46

– N1 kategori karoser üreticileri için Tam Araç Tip Onayı

– Sistemler ve bileşenler için AT Direktifleri/ECE düzenlemeleri onayları

– Türkiye ve diğer AB ülkelerinde ulusal tip onayı için geçerli test raporları

– COP periyodik ürün ve süreç denetimleri

Mobilite, Amerika akreditasyon kurumu IAS tarafından A tipi muayene kuruluşu ve laboratuvar olarak akredite edilmiştir. SNCH E13 (Lüksemburg) ve NSAI E24 (İrlanda) onay kuruluşları tarafından yetkilendirilmiş teknik servistir.