KAMYON / ÇEKİCİ

Fine Dining experience

Kamyon, ağır yük taşımaya yarayan motorlu araçtır. Otomobil prensibine göre çalıştıklarından teknik sınıflandırmada büyük yük otomobili olarak tanımlanırlar. Başlıca iki kamyon türü vardır. Bütün dingilleri şasiye bağlı, bükülmez dingilli kamyonlar ve iki ya da daha fazla şasisi uygun bağlantılarla birbirine bağlanmış yarım römorklu kamyonlar. Yarım römorklu kamyonlar genellikle bir çekici ile bir ya da daha çok arka dingille donatılmış ve ön ucundan doğrudan çekiciye bağlanmış bir yarım römorktan oluşur. Böylece yarım römorkun arka dingilleri yükün dengede kalmasını sağlarken çekici de yükün ve yarım römorkun ağırlığının bir kısmını taşır.

Çekici araç, temel olarak römork çekmek için tasarlanmış ve imal edilmiş N1, N2 veya N3 kategorisi motorlu araç anlamındadır.

Römork çekici araç, temel olarak yarı-römork dışındaki römorkları çekmek amacıyla tasarlanmış veya imal edilmiş çekici araç anlamındadır. Yükleme platformu ile donatılmış olabilir. (Yükleme platformu, öncelikle tahrikli tekerleklerine ağırlık sağlamak amacı ile balast yükleme amaçlıdır.)

Yarı-römork çekici araç, öncelikli olarak yarı-römorkları çekmek için tasarlanmış ve imal edilmiş çekici araç anlamındadır.

– N Kategorisi : Öncelikli olarak yük taşıma amacıyla tasarımlanmış ve imal edilmiş motorlu araçlar şu şekilde sınıflandırılır:

– N2 Kategorisi: Azami kütlesi 3,5 ton’u aşan, 12 ton’u aşmayan N kategorisi araçlar.

– N3 Kategorisi: Azami kütlesi 12 ton’u aşan N kategorisi araçlar.