İŞ MAKİNALARI

Fine Dining experience

İş makinaleri, paletli veya madeni tekerlekli traktör, biçerdöver, forklift ve yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan, iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş, karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır. Uluslararası Standartlar, iş (hafriyat) makinelerinin hızını belirleme yöntemini belirtir. Hem tekerlekli hem de paletli döşeme hafriyat makineleri için geçerlidir. Belirtilen test yöntemi birçok amaç için kullanılabilir. Her bir amaç için makinanın durumu, örneğin yüklü veya boş olduğu test raporunda belirtilecektir.

Bu uluslararası standardın amaçları için aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

– Test pisti

– Test parça uzunluğu; hızın belirlendiği parçanın ölçülen uzunluğu

– Zaman kaydedici; zaman aralığını ölçmek için düzenlenmiş aparat

– Zaman aralığı; makinenin test pisti uzunluğunu hareket etmesi için geçen süre

– Makinanın ortalama hızı

– Bireysel testlerde kaydedilen ortalama hızların ortalama değeri

– Makinenin test edildiği durumdaki kütlesi, operatörün kütlesi ve yakıt makinanın hızını ölçmek için herhangi bir ekipman kullanılabilir.

Test herhangi bir pist üzerinde yapılabilir. Ancak test pisti uzunluğu en az 20m ve test edilen makinenin hızı ile uyumlu olması için yeterli uzunlukta olacaktır. Testte kullanılan cihaz tamamen taşınabilir olabileceğinden, degradelerde, doğal zeminde ve normal yol yüzeylerinde her koşulda hız ölçümleri yapmak mümkündür. Test pisti ve makine koşulları uygun standartta belirtildiği gibi olacaktır (örneğin, ISO3450: makinenin hızını niçin bilgi gerektiren frenleme testleri için, koşullar standartta gerektiği gibi olacaktır).

İş makinaları ile ilgili çalışma konularından bazıları:

– Makine emniyeti, endikasyon, işaretleme ve harekete geçme

– Görsel, akustik ve dokunsal sinyaller için gereksinimler

– Operatör istasyonu ve bakım alanları, kenarların körlüğü

– Konfor bölgeleri ve kontroller için erişim

– Operatörlerin fiziksel boyutları ve minimum operatör alanı

– Güvenlik, hidrolik ekskavatörler için gereksinimler

– Lastik lastikli makineler. Direksiyon gereksinimleri (ISO 5010:1992)