ECE R13.11 Annex 19 (Fren Körüğü Testi)

Bu yönetmelik mekanik olarak çalışan frenlerde gerekli kuvvetleri oluşturmak için havalı basınçlı fren sistemlerinde kullanılan fren körükleri için itme / strok / basınç özelliklerini tayin eden işlemi tanımlar.

İmalatçı tarafından beyan edilen doğrulanmış performans özellikleri; fren uyumluluk şartları, Tip-0 soğuk servis fren performans şartları ve sıcak performansının doğrulanması konusunda mevcut harekete geçirici strokunun belirlenmesi ile ilgili bütüm hesaplamalarda kullanılmalıdır.

YAPTIĞIMIZ TESTLERDE,

Fren haznesinin sıfır veri konumu, basınçlı olmayan konum olarak alınır.

1 bar ile ≥8 barlık bir basınç aralığında, ≤ 1 barlık anma basınç artışlarında uygulanan basınçta +0,05 bar sapma olmasına müsaade etmeyerek ve karşılık gelen itmenin oluşması, ≤10 mm/s lik strok değişimi veya ≤10 mm’lik strok artışı için mevcut tam strok aralığında izlenir.

Her bir basınç artışı için karşılık gelen ortalama itme (ThA) ve etkin strok (sp) belirlenir.

6 numune verilen doğrulama raporu ile birlikte hiçbir sonucun beyan edilen (6,5 bar’da azami strok (smax), Ortalama itme (ThA) ve Etkin strok (sp)) bu özelliklerden %4’ünden daha fazla sapma göstermesine müsaade etmeden teste tabi tutulur. Bununla birlikte, sp özelliklerinin doğrulanması göz önünde bulundurularak uygulanan %4’lük toleransla basınç aralığı kaydedilir ve raporda belirtilir.

Kaydedilen test sonuçları ile doğrulanan imalatçının beyan ettiği performans özellikleri bir form ile raporlanır.