Eşdeğer (Yedek) Parça Belgelendirme Süreci

Eşdeğer (yedek) parça, bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla, eşdeğer kalitede olduğu varsayılan ve yasalar gereği aranan mecburi standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi gereken parçalardır. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/2 sayı ve 13.01.2015 tarihli genelgesi ile Türkiye’de ‘Eşdeğer Parça Belgelendirme’ dönemi başlatılmıştır. Eşdeğer parça kullanımıyla ilgili genelge 01.06 2015 ’de yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 01.06 2015 ’den sonra araçlarda orijinal parça yerine yerli sanayinin ürettiği belgelendirilmiş eşdeğer parçalar kullanılabilmektedir.

Mobilite olarak ilgili genelgede tanımlandığı gibi üretimi yapılan eşdeğer yedek parçaların deney ve muayene yöntemlerine göre araç üzerinde kullanılan (metalik, plastik ve elektrik) aksamlarının “Malzeme, Kütle, Boyut ve İşlevsellik” özelliklerini orjinal parça ile kıyaslayarak mukayese testlerini yapmaktayız.

Malzeme testlerinde; parçanın üretiminde kullanılan ham madelerin çelik ve plastik kalitesi, ayrıca parçalar üzerine kaplama/boya uygulaması varsa boya/kaplamanın kalınlığı ve yapışkanlığını,

Kütle testlerinde; bitmiş parçanın toplam kütle ve mazeleme kalınlığını,

Boyut testlerinde; bitmiş parçanın görsel ve araç üzerine adaptasyonu (uyumu),

İşlevsellik testlerinde; bitmiş parçaların mekanik davranış karekteristikleri, çoklu bileşenlerden oluşan parçalar için bağlantı elemanlarının sayısı ve davranışı,test edilmektedir.

Adaptasyon Testine İlişkin Görseller

İşlevsellik Testine İlişkin Görseller