EMİSYON TESTLERİ

715/2007/EC Yolcu ve Ticari Araçların Emisyonu

İki, üç ve dört tekerlekli motorlu taşıtların, mopedlerin, tarım veya orman traktörlerinin emisyonu, yakıt ve elektrik tüketimi, klima cihazlarını bu standarta göre test edip belgelendiriyoruz.

595/2009/EC Motorlu Taşıtların ve Ağır Vasıtalardan Emisyonları

İki, üç ve dört tekerlekli motorlu taşıtların, mopedlerin, tarım veya orman traktörlerinin emisyonu, yakıt ve elektrik tüketimi, klima cihazlarını bu standarta göre test edip belgelendiriyoruz.

134/2014/ EC

İki, üç ve dört tekerlekli motorlu taşıtların, mopedlerin, tarım veya orman traktörlerinin emisyonu, yakıt ve elektrik tüketimi, klima cihazlarını bu standarta göre test edip belgelendiriyoruz.

2015/96 EC Tarım ve Orman Araçlarının Çevresel Performans Gereklilikleri

İki, üç ve dört tekerlekli motorlu taşıtların, mopedlerin, tarım veya orman traktörlerinin emisyonu, yakıt ve elektrik tüketimi, klima cihazlarını bu standarta göre test edip belgelendiriyoruz.

ECE R 40 Motorsikletler İçin Gaz Emisyonu

Bu yönetmeliğe göre L3, L4, L5 Kategorisi araçların egzos emisyon ölçümleri yapılmaktadır. Gaz halindeki kirleticilerin emisyonunu etkileyebilecek bileşenler, maruz kalabileceği titreşime rağmen aracın normal kullanımda bu yönetmelik hükümlerine uyacak şekilde tasarlanmalı, imal edilmeli ve montaj yapılmalıdır.

ECE R 47 Motorsikletler (Moped) İçin Gaz Emisyonu

Bu Yönetmelik, L1 ve L2 1/1 kategorisindeki araçların motorlarından çıkan gazların emisyonu için geçerlidir. Araç, aşağıda belirtildiği gibi iki tip deneyden geçirilecektir.

1. Tip I testi (sıkışık bir kentsel alandaki ortalama gaz kirletici emisyonunun doğrulanması)

2. Araç, fren ve sinek tekerleği bulunan bir dinamometre tezgahına yerleştirilmelidir. Toplam 448 saniye süren ve dört döngü içeren bir test kesintisiz olarak yapılmalıdır. Her döngü yedi fazdan oluşacaktır (rölanti, hızlanma sabit hızı, yavaşlama, vb.). Deney sırasında egzoz gazları, sürekli hacimsel bir karışım akışı elde etmek için hava ile seyreltilmelidir. Test boyunca, bu şekilde elde edilen karışımdan, sabit bir akış hızında numuneler, karbonmonoksit, yanmamış hidrokarbonlar ve azot oksitlerin konsantrasyonunun (test için ortalama) art arda belirlenmesi için bir torbada toplanmalıdır. Testin sonunda, gerçekte kat edilen mesafe silindire uygulanan kümülatif bir devir sayacı vasıtasıyla ölçülmelidir. Yapılan testte gazlar, öngörülen yöntemlerle toplanmalı ve analiz edilmelidir. Deney üç kez tekrarlanacaktır. Her deneyde, karbon monoksitin kütlesi ve elde edilen hidrokarbonların kütlesi, aşağıdaki tabloda gösterilen miktarlardan daha az olacaktır. Azot oksitlerin km başına kütlesinin ölçümü sadece bilgi amaçlı yapılır.

ECE R 85 Motor Gücünün Belirlenmesi

Yapılan testlerle motor gücü ölçülür.

ECE R 103 Katalitik Konvertörler

İki, üç ve dört tekerlekli motorlu taşıtların, mopedlerin, tarım veya orman traktörlerinin emisyonu, yakıt ve elektrik tüketimi, klima cihazlarını bu standarta göre test edip belgelendiriyoruz.

ECE R120 Motor Gücü Ölçümü

Bu gereklilik doğrultusunda motorun net güç ölçümü , yakıt tüketimi değerleri test edilmektedir.