EMC (Electromagnetic Compatibility Test)

Bütün elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar, çalışırken doğaları gereği çevreye bir miktar elektromanyetik enerji yayar. Ortaya çıkan veya ortamda var olan bu enerjiden cihazların veya sistemlerin etkilenmesine “elektromanyetik girişim” (electromagnetic ınterference, EMI) denir. Elektromanyetik girişim, cihazların havaya yaydığı uzaysal ışıma ile gerçekleşebileceği gibi cihazın içinden çıkan kablolardan iletkenlik yoluyla da oluşabilir. Elektromanyetik uyumluluk (electromagnetic compatibility, EMC) ise bir cihaz veya sistemin elektromanyetik ortamda, bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışmaya devam etmesidir. Başka bir ifadeyle, cihaz veya sistemin çalışıyorken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesi olarak tanımlanabilir.

ECE R10 Motorlu Taşıtlar – Radyo Parazit Giderici Donanımlar Konusunda Taşıtların Onayı İle İlgili Hükümler:

ECE R10 – EMC, elektrik ve elektronik cihazların çevredeki diğer elektrik ve elektronik cihazlarla etkileşime neden olmaları ya da diğer cihazların etkileşimine maruz kalmalarına yönelik temel koşulları belirler. Araçların çevresinde hassas alıcıların ve kuvvetli vericilerin artması ile birlikte araçlardaki elektromanyetik uyumluluk konusu önem kazanmış ve hatta zorunluluk haline gelmiştir. Avrupa Birliği içinde elektrik/elektronik cihazların tümü elektromagnetik uyumluluk konusunda bu regülasyonu esas almak zorundadır.

1 – Yayınım (Emission) / Bağışıklık (Immunity)

– İletişim Yoluyla / Conducted

– Işıma Yoluyla / Radiated

– Yayınım Testleri (CISPR25 standards)

– Conducted — Gerilim Probu methodu – Akım Probu methodu

– Radiated– RE test (Alse metodu)

2 – Bağışıklık Testleri

– ESD Enerjili Enerjisiz

– Conducted — BCI test (ICC metod ) – Transien Test

– Radiated – ALSE metod

Mobilite olarak, hem komponent hem de araç için gerekli olan ECE R10 kapsamında, EMC testlerini gerçekleştirerek Avrupa’dan E tip onay belgesi sunabilmekteyiz.