ELEKTRİK ELEKTRONİK TESTLER (LVD – EMC)

LVD – Elektriksel Güvenlik Testleri

Günümüzde elektrikli ürünler ve cihazlar her alanda hayatımızda geniş yer tutuyor ve bu alan giderek daha da genişliyor. Bu ürünlerin hayatımızdaki yeri arttıkça insan, çevre ve mal güvenligi ile ilgili sorunlar da artıyor. Bu noktada yönetmeliğin amacı, ürünlerin piyasaya sunulması için uygulanacak güvenlik kurallarını ve prosedürleri belirleyerek insan, çevre ve mal güvenligi ile ilgili olası sorunları ve tehlikeleri öngörmek, ortadan kaldırmak veya asgari düzeye indirmektir. Mobilite olarak bu yönetmelik doğrultusunda testlerimizi akredite laboratuvarımızda yapılmaktayız.

EN 61000-6-1

Konut, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. 0 Hz ile 400 GHz frekans aralığındaki emisyon gereksinimleri karşılanmaktadır. Bu genel EMC emisyon standardı, ilgili özel ürün veya ürün ailesi EMC emisyon standardı yoksa geçerlidir. Bu standart, alçak gerilim kamu elektrik şebekesine doğrudan bağlı olması veya cihaz ile düşük voltaj şebeke şebekesi arasında arabirim yapılması amaçlanan özel bir DC kaynağına bağlı olması amaçlanan cihaz için geçerlidir. Bu standart, aynı zamanda pille çalıştırılan veya kamuya açık olmayan, ancak endüstriyel olmayan, düşük voltajlı bir güç dağıtım sistemi ile çalıştırılan ve bu cihazların lokasyonlarda kullanılmak üzere tasarlandığı cihazlar için de geçerlidir.

EN 61000-6-3

Konut, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli ve elektronik cihazlar için geçerlidir. 0 Hz ila 400 GHz frekans aralığındaki emisyon gereksinimleri karşılanmaktadır. Bu genel EMC emisyon standardı, ilgili özel ürün veya ürün ailesi EMC emisyon standardı yoksa geçerlidir. Bu standart, alçak gerilim kamu elektrik şebekesine doğrudan bağlı olması veya cihaz ile düşük voltaj şebeke şebekesi arasında arabirim yapılması amaçlanan özel bir DC kaynağına bağlı olması amaçlanan cihaz için geçerlidir. Bu standart, aynı zamanda pille çalıştırılan veya kamuya açık olmayan, ancak endüstriyel olmayan, düşük voltajlı bir güç dağıtım sistemi ile çalıştırılan ve bu cihazların lokasyonlarda kullanılmak üzere tasarlandığı cihazlar için de geçerlidir.

EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik / Makinaların Elektrik Donanımı

EN 60204-1, makineler için elektrikli ekipmanlarla ilgili güvenlik talimatları ve tavsiyeler verir. Bu, elektrikli, elektronik ve bilgisayar kontrollü cihazlar ve makineler için güvenlik gereksinimlerini içerir. Ancak elektriğin direk olarak bir çalışma aracı olarak kullanıldığı elektrik devrelerini kapsamaz. Bu elektrikli cihaz düzenlemeleri yalnızca diğer makinelerle birlikte çalışacak şekilde tasarlanan taşınabilir olmayan makinelere ilişkindir. BS EN 60204-1, elektrikli veya elektronik ekipmanın makineye bağlandığı noktanın güvenli bakım için özel talimatlar verir. Ve bu talimatlar yalnızca nominal besleme gerilimleri 1000 V’un altında alternatif akım veya 1,500 V’luk doğru akım veya nominal besleme frekansları 200 Hz’in altında çalışan makineler için geçerlidir.

16750-2 Elektrikli ve Elektronik Cihazlar İçin Çevresel Koşullar ve Testler

MIL-STD 461-F yardımcı sistem ve ekipmanların elektromanyetik interferans özelliklerinin kontrolü için gereksinimler.

DIN EN 61810-1 Temel Elektromekanik Röleler Genel ve Güvenlik Kuralları

Bu standard elektromekanik temel rölelere (zaman belirlenmemiş hep-hiç röleler) uygulanır. Bu standard, elektrik veya elektronik mühendisliğinin tüm alanlarında güvenlikle ilgili ve fonksiyonel temel kuralları tanımlar.