ECE R 100

M ve N kategorisindeki karayolu taşıtlarının elektrik gücü ile ilgili güvenlik gereksinimleri, incelenmesi gereken önemli konulardan biridir. Maksimum tasarım hızı 25 km/h ı aşan, elektrik gücü ile çalışan ve Hibrit araçlar (sıvı yakıt ve elektrikli batarya ile birlikte çalışan) bu regülasyona tabi olup bunların elektriksel güvenliklerini “ Şarj Edilebilir Elektrik Enerjisi Depolama Sistemi REESS” yaptığımız testler ile karşılamaktayız. Tüm Elektrikli araçlara ( Motorsikletler, Otomobiller, Yolcu taşıma araçları, Ağır ticari araçlar) hem araç tip onay sürecinde homologasyon desteği hem de komponent bazında testler ile onay verebilmekteyiz.ECE R100 Kapsamında verdiğimiz onayları “ Elektrikli Araç Tip Onayı, Elektrikli Batarya Onayı” olarak ayırabiliriz. Ayrıca bataryaların açık tip batarya olması durumunda zorunlu olan “Hidrojen Emisyon” testini gerçekleştirmekteyiz.

1. Pil Paketleri (Battery Pack) Onayı

• Titreşim Testi

Bu test, aracın normal çalışması sırasında muhtemelen yaşayacağı bir titresim ortamında REESS’in güvenlik performansını doğrulamaktır.

• Termal Şok Ve Periyot Test

Bu test REESS’in ani sıcaklık değişikliklerine karşı direncini doğrulamaktır. REESS, ortam sıcaklığında başlayan ve ardından yüksek ve düşük sıcaklıkta çevrim yapan belirli sayıda sıcaklık döngüsüne tabi olacaktır. Bir REESS’in ömrü boyunca muhtemelen yaşayacağı hızlı bir ortam sıcaklığı değişikliğini simüle eder.

• Mekanik Şok Testi

Bu test ile araç kazası sırasında oluşabilecek eylemsiz yükler altında REESS’in güvenlik performansı doğrulanmaktır.

• Mekanik Doğruluk Testi

Bu test araç çarpışma durumunda oluşabilecek temas yükleri altında REESS’in güvenlik performansını doğrulamaktır.

• Yangına Dayanıklılık Testi

Bu test bir araçtan (aracın kendisi veya yakındaki bir araç) yakıt dökülmesi nedeniyle REESS’in aracın dışından yangına maruz kalmaya karşı direncini doğrulamaktır. Bu durum, sürücü ve yolcuları tahliye için yeterli zamanı ortaya çıkarmaktır.

• Harici Kısa Devre Koruması

Kısa devre korumasının performansını doğrulamaktır. REESS’in kısa devre akımının neden olduğu başka olaylardan etkilenmesini önlemek için kısa devre akımını kesecektir veya sınırlandıracaktır.

• Aşırı Yükleme Koruması

Bu test aşırı şarj korumasının performansını doğrulamaktır.

• Aşırı Deşarj Koruması

Bu testte amaç aşırı deşarj korumasının performansını doğrulamaktır. Bu işlevsellik, uygulandığı takdirde REESS’in imalatçı tarafından belirtilen çok düşük SOC’nin neden olduğu ciddi olaylardan kaçınması için deşarj akımını kesecek veya sınırlayacaktır.

• Sıcaklık Koruması

Bu testte amaç eğer mümkünse soğutma fonksiyonunun hatası altında bile çalışma sırasında dahili aşırı ısınmaya karşı REESS’in koruma önlemlerinin performansını doğrulamaktır. Dahili aşırı sıcaklık nedeniyle REESS’in güvenli olmayan bir duruma ulaşmasını önlemek için özel bir koruma önleminin gerekli olmadığı durumda bu güvenli çalışma gösterilmelidir.

2. Elektrikli Araç Onayı

Gerilim altında parçaların doğrudan kontaklarına karşı koruma amaçlı testler yapılmaktadır.

• Erişim Probları / Access Probes

İnsanların canlı parçalara erişime karşı korunmasını doğrulayan erişim probları canlı parçalara temas etmemelidir. Prob ile hareketli parçalar arasındaki bir sinyal devresi ile doğrulanırsa lamba yanmayacaktır.

• Araç Bazlı Testler İçin İzolasyon Direnci Ölçüm Yöntemi

Aracın her yüksek gerilim barası için izolasyon direnci ölçülmeli veya yüksek gerilim barasının her bir parçasından veya bileşen ünitesinden ölçüm değerleri kullanılarak hesaplanarak belirlenmelidir.

3. Hidrojen Emisyon Testi

Açık tip batarya olması durumunda bu testin yapılması zorunludur. Hidrojen emisyon testi şarj cihazıyla REESS’in şarj prosedürleri sırasında hidrojen emisyonlarını belirlemek için yapılır.

UN T 38.3 Tehlikeli Malların Taşınması/ Lityum Metal Ve Lityum İyon Piller

IEC 62281 Pillerin Taşınma Esnasında Güvenliği

IEC 62660-2 Pillerin Güvenilirlik Testleri

IEC 62660-3 Pillerin Güvenlik Gereksinimleri

ISO 6469 Araçların Güvenlik Özellikleri

SAEI J2464 Elektrikli Ve Hibrit Araçların RESS Sistemi