ECE R13 Referans Dingil Testleri

Bu yönetmelik, aşağıda aşamaları verilen diskli dingil ve kampana dingillerin testini ve sertifikasyonunu kapsamaktadır. Öncelikle üretici diskli dingil veya kampana dingil ile mi teste gireceğini belirlemektedir. Daha sonra testler için en önemli kriter olan balata-kampana ve disk-kaliper seçimi üretici tarafından yapılmaktadır. Mobilite olarak bizler uzman kadromuzla teknik bilgi birikimi dingil hazırlık aşamasında üreticiye çok kolaylıklar sunmanın yanında, testin en az maliyet ve en kısa sürede bitmesi gibi büyük avantajlar sağlamaktayız.

Dingilin tonajı mutlaka ölçülmelidir. Tonaj ölçümü açısından çok kolaylık sağlayan mobil kantar cihazımız ile aracın dingil başına düşen tonajları doğru ve güvenilir bir şekide ölçülmektedir.

TEST AŞAMALARI

1 – Alıştırma Prosedürü

Dingilin soğuk ve sıcak performans testlerinden uygun verim elde edilebilmesi için uygulanan alıştırma prosedürüdür. Buradaki temel amaç balata ve kampana uyumunu sağlamaktır. Bu prosedür düzgün uygulanmadığı takdir de balata aynalaması, balata çatlaması, balata yanması, kampana çatlaması gibi birçok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır.

2 – Soğuk Performans Testi

Dingilin 1000C sıcaklık altındaki performansının ölçülmesidir. Buradaki önemli nokta dingilin alıştığına emin olmaktır. Alıştığına emin olunduktan sonra kampana için cırcır ayarı, disk için kaliper ayarı doğru yapılmalıdır. Dingilin performansı Mobilite bünyesinde bulunan gelişmiş test cihazları ile ölçülmektedir. Bazı ölçüm cihazları sadece Mobilite bünyesinde bulunmaktadır.

3 – Sıcak Performans Testi

Yönetmelikte geçen ısıtma prosedürü uygulandıktan sonra dingilin sıcak halde iken performansının ölçülmesidir. Burada ısıtma prosedürü düzgün uygulanmaz ise lastik yanması, balata parçalanması gibi durumlar ile karşılaşılabilir.

4 – Duyarlılık Testi

Yönetmeliğin belirlemiş olduğu belli basınçlardaki dingil performanslarının ölçülmesidir. Dingil testi bittikten sonra asıl önemli olan hesaplamalardır. Mobilite olarak bizler bu hesaplamaları yönetmeliğe uygun olarak kolay ve güvenilir bir şekilde yapmaktayız. Ayrıca çıkan test raporunun doğruluğu fren hesapları alınarak güvence altına almaktayız.

Ayrıca Tarım Römorklarını içeren 2005/68 EC Kapsamında dingiller için test ve belgelendirme hizmeti vermekteyiz.