ECE R44

Bir çocuk emniyet sisteminin uyması gereken minimum kalite standartlarını tanımlar. Çocuk emniyet sistemi (CRS), çocuğu bir karayolu taşıtında güvenli bir konumda tutan bir cihazdır. Bu sistemler arasında çocuk koltukları, taşıma arabaları, çocuk minderleri ve aynı amaca hizmet eden diğer cihazlar sayılabilir. CRS ürünleri, oturacak olan çocuğun kütlesine göre tasarlanmıştır. Bu bağlamda, beş farklı kütle aralığı grup olarak tanımlanır. Bir CRS sistemi birden fazla grubu kapsayabilir, böylece uygulama aralığını artırabilir, ancak onay prosedürünü zorlaştırır. Uyumluluğunu doğrulamak ve test süreçlerini tanımlamak için onaylanması amaçlanan CRS ürününün tam bir kategorizasyonu gereklidir.

Bir CRS ürünü kapsadığı grupları dikkate almanın yanı sıra aşağıdaki gibi kategorilere ayrılır:

– Çocuğun öne, arkaya ya da her ikisine birden oturma konumu.

– CRS ve araçlar arasındaki bağlantı. Bu bağlantı, yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde her karayolu taşıtında bulunan ISOFIX bağlantı noktaları ile sağlanabilir. CRS sisteminin konumunu güvence altına almak için aracın diğer bileşenleri (örneğin üç noktalı kayış) da kullanılabilir.

– CRS sisteminin uyumlu olduğu karayolu taşıtlarının kapsamı

– Çocuğun pozisyonunu, ya CRS sisteminin ayrılmaz bir parçası olan bir bileşen (örneğin beş noktalı emniyet kemeri) kullanarak ya da CRS sisteminin ayrılmaz bir parçası değil, karayolu taşıtının bir parçası kullanarak (örneğin üç noktalı kayış). Kalkan gibi ek bileşenlerin kullanımı da onay sürecini etkiler ve bunlar da dikkate alınmalıdır.

Yukarıda belirtilen özelliklerin tüm kombinasyonlarının ve onay için geçerli olmadığı da dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. CRS sisteminin onaylanması için yapılan testler aşağıdaki gibidir:

– Korozyona duyarlı bileşenler için korozyon testleri

– Çarpışma durumunda çocuğun başı ile temas edecek şekilde tasarlanmış parçalar için enerji emme testleri.

– Aracın uzunlamasına ekseni etrafında döndüğü bir kaza sırasında CRS’nin sınırlama yeteneklerini doğrulamak için devrilme testleri.

– Bir kazada ve / veya ani frenlemede uygulanacak eylemsizlik kuvvetlerini simüle eden dinamik testler.

– Sıcaklık değişimlerinin CRS üzerindeki etkisini simüle etmek için sıcaklık döngü testi

Bu testlerin yanı sıra, darbe kalkanları ve kemer tokaları gibi bireysel bileşenler performans gereksinimleri dikkate alınarak test edilir.