ECE R55 – Mekanik Kaplin – Çeki Gözü Testleri İle İlgili Yönetmelik

Bu yönetmelik, aşağıda aşamaları verilen çeki gözü testlerini ve sertifikasyonunu kapsamaktadır. Öncelikle üretici çeki gözü komponentinin kuvvet değerlerini belirlemelidir. Mobilite’nin teknik bilgi birikimi çeki gözü kuvvet seçim aşamasında üreticiye çok kolaylıklar sunmasının yanında, testin en az maliyet ve en kısa sürede bitmesi gibi büyük avantajlar sağlamaktadır. Çeki gözü seçiminde önemli olan komponentin ne kadar kuvvete dayanabileceğinin doğru olarak hesaplanmasıdır. Testlerde önemli olan ise test frekansının optimum değerde tutularak testlerin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca üretici test yaptırmak istediği komponentin hangi mekanik bağlantı tertibatına sahip araç da kullanılacağını test öncesinde belirtmelidir. Eğer çeki gözü;

– Merkez akslı römorklar için kullanılacaksa Dc yükünün,
– Rigid drawbar veya drawbar araçlar için kullanılacaksa D yükünü belirlemesi gerekir.

Çeki gözünün teknik çizimi testten önce üreticiden mutlaka istenmelidir. Teknik çizime bakılarak çeki gözünün hangi sınıfa girdiği belirlenir. Özellikle bu noktada hata yapmamak gerekir. Eğer yanlış sınıf ile belge verilirse belgenin bir önemi kalmayacaktır.

 

Test Prosedürü
Merkez akslı römorklara kullanılması düşünülen çeki gözü ise komponentin yatay yöndeki dayanımının (D değeri) belirlenmesi için üreticinin belirlediği kuvvetin %60’ı bu yönlerde 2×106 çevrim olarak uygulanır. Uygulanan bu kuvvetler en fazla 35 Hz.frekans hıza sahip olabilir. Frekans seçimi doğru yapılmazsa testten geçme ihtimali düşmektedir. Mobilitenin test deneyimi bu seçimde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Eğer bu testten komponent geçerse Dc kuvvetinin belirlenmesi için hem yatay hem de dikey de sinusoidal bir kuvvet uygulanmalıdır.

Rigid drawbar veya drawbar römorklara kullanılması düşünülen çeki gözü ise, bu araçlar için sadece yatay yönde test yapılması yeterlidir. Komponentin yatay yöndeki dayanımının (D değeri) belirlenmesi için üreticinin belirlediği kuvvetin %60’ı bu yönlerde 2×106 çevrim olarak uygulanır. Uygulanan bu kuvvetler en fazla 35 Hz. frekans hıza sahip olabilir.

 

Çatlak Kontrolü
Test sonrasında çatlak tespiti için boya nüfuz (dye-penetrant) çatlak kontrol yöntemi veya eşdeğer bir yöntem kullanılmalıdır.