Balata

ECE R90 yönetmeliği gereği fren balatalarının (kampana ve disk balatası), fren disklerinin ve kampana gruplarının karşılaması gereken belirli kriterler ve limitler bulunmaktadır. İlk aşamada tip onay sertifikası alınmak istenen ürünün kararı ile araç kategorisi belirleme işlemi gerçekleştirilir. Kriterler ve limitler yapılan bu araç kategorisi (M1, N1, M2, N2, M3, N3 ve O) çalışmalarına yönelik faklılık göstermektedir. Yetkili mühendislerimiz tarafından ECE R90 regülasyonunun şartlarını uygulayarak gerçekleştirdiğimiz ürünlerin gruplandırılması ve kötü koşulun seçilmesi (worst-case) ile test çalışmalarının ilk adımı atılmaktadır. Kötü koşul seçimi ile üreticinin onay almak istediği ürünler içerisinden belirli hesaplamalar ve kriterler göz önüne alınarak grubun en riskli ürünü seçilir. Bu seçim ile testi yapılacak ürün belirlenmektedir. Yapılan çalışma, gruptan bir ürünün testinin yapılması ve sonuçlarının diğer ürünleri kapsamasını sağlamaktadır. Kötü koşul seçimi ile gruptaki tek bir ürünün testi ile tip onay süreci tamamlanmaktadır.

Balata testlerinin içeriği araç kategorisine göre değişse de temelde elde ettiğimiz değerleri şu şekilde sırayabiliriz:

– İlk aşamada testi gerçekleştireceğimiz orijinal ve ikame ürünlerin rodaj işlemlerini tamamlayarak, rodaj olup olmaması durumunu regülasyonda belirtildiği şekilde kontrol ediyoruz.

– Rodajı işlemi tamamlandıktan sonra orijinal ürün ile ikame ürünün kıyaslandığı test ile testlerimize başlıyoruz. Bu çalışmada ikame balatanın orijinaline kıyas verdiği performans değerleri kayıt altına alınıyor.

– Devamında hız hassasiyeti testi ile ikame ürünün kararlığı test edilerek kayıt altına alınıyor.

– Type testleri olarak belirtilen testler doğrultusunda da ürünün normal koşullarda farklı hızlardaki frenlemeleri ile sıcak performans diye de belirttiğimiz ısıtılmış balatalar kullanılarak yapılacak fren değerleri kayıt alınarak regulasyonun belirtmiş olduğu limitler ile kıyaslanıyor. Yapılan ısıtma işlemi regulasyonda belirlenen koşullar altında yapılmaktadır.

– El freni testi ile araç üstü saha testlerimizi tamamlıyoruz.

Bu elde edilen sonuçlar regülasyonda beliritilen limit değerler ile kıyaslanarak analiz işlemi yapılmaktadır. Ürünlerin tip onay sertifikası alımı sürecinde saha testlerinin yanı sıra laboratuvar testlerinde de regülasyon şartlarını sağlaması gerekmektedir. Balatalar için bu kesme sıkıştırma ve sürtünme testleri olarak belitilebilir. Kesme testi ile balata hamurunu sac ile olan birleşimi test edilmektedir. Sıkıştırma testi ile balatanın istenen koşulları sağlayacak şekilde basılmış olması test edilir.Sürtünem testi ile balatanın mü değeri hesaplanmaktadır.

Disk/Kampana

Disk ve kampana test ve tip onay çalışmaları doğrultusunda balatalarda olduğu gibi kötü koşul seçimi ile ürünümüzü seçerek gruptaki diğer ürünleri de kapsayacak testlerimizi yapmaktayız. Test içeriği balatalarda olduğu gibi araç kategorisine göre değişiklik gösterse de temel olarak şu şekildedir:

– Seçilen kötü koşul ürünün geometrik kontrolü ile orijinal disk kıyaslama çalışması doğrultusunda testlere başlanmaktadır.

– Ardından Thermal Fatigue testi gerçekleştirilerek ürünün tamamladığı çevrim sayısı elde edilir. Bu değer regulasyonda açıklanmış değerler ile kıyaslanarak teste nasıl devam edileceğinin bilgisini vermektedir.

– Devamında High Load olarak adlandırılan test yapılmaktadır. Burada da ikame ürünümüz regülasyonda istenen çevrimi tamamlamak üzere test edilmektedir. Ürünün başarılı olması için belirtilen çevrimi tamamlaması gerekmektedir.

– Son olarak Aalternatif dinamometre performance testleri ile regulasyonda belirtilen Type testleri yapılmakdır.

Yapılan saha ve laboratuvar testlerinden başarılı olunması halinde ürün bilgilerini içeren dokümanların tamamlanması ile Avrupa Birliği Onay Otoritesi tarafından “E” Tip onay sertifikası verilmektedir.