Araç Tip Onayı belgesi, dizayn edilmiş prototip aracın gerekli olan standartlara uygunluğunun onaylanmasıdır. Araçlar, neredeyse icatlarından bu yana güvenlik ve çevresel sertifikasyona tabi tutulmaktadırlar. Zamanla sertifikasyon seviyesi ve karmaşıklığı arttı ve ülkelerin büyük çoğunluğu araç, sistem ve komponentlerin emniyet, güvenlik ve çevresel etkilerini kontrol etmek için yasal kurallar koymuşlardır. Ürünün satılacağı hedef marketin kurallarını anlamak önemlidir. Yanlış bir sertifikasyon aracın ruhsatlandırılmasını engelleyecektir.

20 yıldır Avrupa için iki tür tip onay sistemi mevcuttur. Biri Avrupa Birliği ve Regülasyonları olup komple araç, sistem ve komponent onayı almayı sağlar. Bir diğeri ise Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu regülasyonları olup sistem ve komponent onayı mümkün iken araç onayı almak mümkün değildir. Ancak ikinci sistem Avrupa araç onayını tamamlayan bir sistem olup bu regülasyonların kullanım sayısı giderek artmıştır.

Araç Tip onayı belgesi,  tasarımın çıktısı olan üretim örneklerinin ilgili standartları karşıladığı ve seri üretiminde aynı kalitede devam edeceğinin uygunluğudur. Hem Avrupa Birliği hemde Birleşmiş Milletler tip onay sistemi, test ve onayın üçüncü taraf bir kuruluş tarafından yapılmasını, üretim uygunluğununda bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmasını şart koşmaktadır. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere üye devletler direktif ve regülasyon kapsamında testleri gerçekleştirecek teknik servisler ve onayı verecek onay kuruluşlarını atamışlardır. Avrupa Birliği’nde ki bir ülke tarafından sunulmuş EC tip onayı diğer üye ülkeler tarafından kabul görmektedir.

Araç Tip Onayı Nedir?

Araç Tip onayı, üretimi yapılan on ve off-road araçların sistem ve komponentlerinin emniyet, güvenlik ve çevreyi korumayı yönelik oluşturulmuş standartları karşılayacak şekilde dizayn ve üretimi sağlayan bir süreçtir. Komple araç tip  onayı  belgesi, üreticiye şu yetkileri sağlar: Herkes tarafından kabul gören şartlara uygun araç üretimiyle ilgili kurallara uygunluğun onayı. Araç Tip onayının iki temel gereksinimi olan teknik ve idari şartların yerine getirilmesi ve tasarımın doğrulanması. Tasarımın onaylanmasının ardından üretilecek araçların aynı uygunlukta üretilmesi. Güncel Araç Onayı Çerçeve Direktifi, 2007 yılında sadece binek araç sınıfını kapsarken, otobüs, kamyon, treyler ve diğer özel kullanım amaçlı araçları kapsayacak şekilde güncellenerek genişletilmiştir.