Yanmazlık Test Laboratuvarı

Yanmazlık Test Laboratuvarı

Motorlu araçların iç yapılarında kullanılan malzemelerin yanma davranışı (tutuşabilme, yatay/dikey yanma hızı ve erime davranışı) ECE-R118 regülasyonuna uygun olmak zorundadır. Avrupa’da ve Ülkemizde M3 ,CLASS 2 VE CLASS 3 sınıfı araçların içyapılarında kullanılan malzemelerin ECE-R118 (95/28/AT) regülasyonuna göre test edilmesi kanuni bir zorunluluktur. Ancak, can güvenliğini ön planda tutan firmalar diğer araçların da iç yapılarında bu direktife uygun malzeme kullanmayı seçmektedir. ECE-R118 regülasyonu araçların iç kısımlarında kullanılan malzemeleri; Ek VI yatay yanma hızı, Ek VII erime davranışı ve Ek VIII dikey yanma hızı olmak üzere 3 ayrı şekilde inceler. Ayrıca Motor içi kullanılan izalasyon malzemeleri için regülasyonda bulunan EK IX Emme Deneyi Testleri de yapılmaktadır.


Mobilite bünyesinde kurulan Yanmazlık Test Laboratuvarında ECE-R118 regülasyonuna uygun olarak yanmazlık testleri gerçekleştirilmektedir. Yanmazlık laboratuvarımız Kocaeli Test Merkezi bünyesinden hizmet vermektedir.

[button linking=”default” link=”http://www.mobilite.com.tr/iletisim/bursa-test-merkezi/” align=”center” size=”medium%

STANDART NUMARASI STANDART İSMİ TEST İÇERİĞİ
ISO 3795 Karayolu taşıtları, tarım ve ormancılıkta kullanılan makinalar ve traktörler- İç malzemelerinin yanma davranışının tayini Yatay yanma davranışı testi (plastik ve kumaş). Yanma hızı mm/dk cinsinden ölçülür ve rapor edilir.
DIN 5510-2 Demiryolu taşıt malzemelerinin yanma davranışı, sınıflandırılması S (Yanıcılık Sınıfı), SR (Duman Emisyon Sınıfı), ST (Damlama Sınıfı) sınıflandırması ve DIN 5510-2 Ek-C’ye göre (FED/CIT) duman gazlarının zehirlilik tayini tespit etme amaçlı yapılmaktadır.
EN 45545 -2 Demiryolu Uygulamaları – Demiryolu Araçlarında Yangından Korunma Bölüm 2: Malzeme ve Bileşenlerinin Yangın Davranışları için Gereksinimler – R1-R26 arasında değişen set gereklilikleri, ürün montaj yerine göre belirlenip testler yapılır
UIC 564-2 Demiryolu araçları için yangından korunma ve yangın önleme tedbirlerine ilişkin yönetmelikler Demiryolu taşıt malzemesinin, montaj yerine göre testler belirlenip, test sonuçlarına göre Class A,B ve C olarak sınıflandırılır.

UIC564-2 Appendix 4: Test method for determining the fire resistance of rigid non-thermoplastic materials.
UIC564-2 Appendix 5: Test method for determining the fire resistance of coated and uncoated textiles.
UIC564-2 Appendix 6: Test method for determining the fire resistance of rubber door and window seals.
UIC564-2 Appendix 7: Test method for determining the fire resistance of materials by measuring the oxygen index.
UIC564-2 Appendix 8: Test method for determining the fire resistance of foam materials
UIC564-2 Appendix 9: Test method for determining the fire resistance of electric cables.
UIC564-2 Appendix 10: Test method for determining the fire resistance of interconnecting gangway rubber flanges.
UIC564-2 Appendix 11: Test method for determining the fire resistance of rigid thermoplastic materials.
UIC564-2 Appendix 12: Test method for determining the fire resistance of floor coverings.
UIC564-2 Appendix 13: Test method for determining the fire resistance of seats.