EMC Test Laboratuvarı

Bütün elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar, çalışırken doğaları gereği çevreye bir miktar elektromanyetik enerji yayar. Ortaya çıkan veya ortamda var olan bu enerjiden cihazların veya sistemlerin etkilenmesine “elektromanyetik girişim” (electromagnetic ınterference, EMI) denir.

Elektromanyetik girişim, cihazların havaya yaydığı uzaysal ışıma ile gerçekleşebileceği gibi cihazın içinden çıkan kablolardan iletkenlik yoluyla da oluşabilir. Elektromanyetik uyumluluk (electromagnetic compatibility, EMC) ise, bir cihaz veya sistemin elektromanyetik ortamda, bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışmaya devam etmesidir. Başka bir ifadeyle, cihaz veya sistemin çalışıyorken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesi olarak tanımlanabilir.

MOBİLİTE olarak, hem komponent hem de araç için gerekli olan ECE R10 kapsamında, EMC testlerini gerçekleştirerek Avrupa’dan E tip onay belgesi sunabilmekteyiz.

ECE R10 Motorlu Taşıtlar – Radyo Parazit Giderici Donanımlar Konusunda Taşıtların Onayı İle İlgili Hükümler

ECE R10- EMC , elektrik ve elektronik cihazların çevredeki diğer elektrik ve elektronik cihazlarla etkileşime neden olmaları ya da diğer cihazların etkileşimine maruz kalmalarına yönelik temel koşulları belirler.

Araçların çevresinde hassas alıcıların ve kuvvetli vericilerin artması ile birlikte araçlardaki elektromanyetik uyumluluk konusu önem kazanmış ve hatta zorunluluk haline gelmiştir.

Avrupa birliği içinde elektrik/elektronik cihazların tümü elektromagnetik uyumluluk konusunda bu regülasyonu esas almak zorundadır.

Yönetmeliğin Kapsamı;

 • L, M, N ve O kategorisi araçların elektromanyetik uyumluluğu EMC direktifi kapsamına girer.
 • Bu araçlara takılmak üzere tasarlanan parçalar ve ayrı teknik ünitelerin elektromanyetik uyumluluğunu kapsar.
 • Aracın doğrudan kontrolü ile ilgili işlevler için yayılan ve iletilen arızaların giderilmesi, sürücülerin, yayaların ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması, araç veri yolu işlevselliğinden ve nizami araç datalarından kaynaklanan karışıklığın giderilmesi şartlarını kapsar.
 • Elektrikli veya elektronik ekipmanların kullanım amacını korumak ve için istenmeyen ışınım yapan ve iletilen emisyonların kontrolü ve sonradan takılan aksesuardaki bozukluklarının kontrolü ile ilgili şartları kapsar.
 • Araç ile elektrik hattı arasındaki bağlantıdan kaynaklanan emisyonların ve muafiyetlerin kontrolü ile ilgili olarak REESS’in şarj edilmesini sağlayan araçların ve ESA’lar için ek şartları kapsar.

Yönetmelik Kapsamında Yer Alan Cihazlar

 • Endüstriyel üretim cihazları,
 • Amatör radyo cihazları,
 • Mobil ve ticari radyo, telefon cihazları,
 • Tıbbi ve bilimsel cihazlar,
 • Bilgi teknolojilerine yönelik cihazlar,
 • Havacılık ve denizcilikte kullanılan radyolar,
 • Eğitimle ilgili elektronik cihazlar,
 • Haberleşme ağları ve ilgili cihazlar,
 • Radyo/TV vericileri
 • Flamanlı ve florasan lambalı aydınlatma cihazları

Her hangi bir elektronik sistemin elektromanyetik uyumlu olabilmesi için,

 • Çevredeki diğer sistemlerle etkileşime neden olmaması,
 • Diğer sistemlerin neden olduğu elektromagnetik dalgalardan etkilenmemesi,
 • Kendisinin neden olduğu elektromanyetik dalgalardan etkilenmemesi gerekir.
EMC

EMC testlerinin en önemli kısmı; test düzeneği ve test koşullarıdır. Test düzeneklerinin standartlarda verilen biçimde olması, test sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği için birincil önceliklidir. Bu doğrultuda, EMC testleri özel test ortamları gerektirmektedir.

EMC testlerini “yayınım” (emission) ve “bağışıklık” (immunity) olarak 2 temel başlık altında değerlendirmek mümkündür.

Yayınım testleri, cihazın bulunduğu ortama yaymış olduğu elektromanyetik enerjiyi değerlendirirken, bağışıklık testleri, ortamdaki elektromanyetik enerjinin cihazı ne derece etkilediğini inceler. Bu iki temel konu, enerjinin “bağlaşım yoluna” (kuplaj) göre de “iletkenlik yoluyla” (conducted) veya “uzaysal ışıma yoluyla” (radiated) uygulanan 2 farklı test ile değerlendirilir.

 

 

EMC Laboratuvarında Gerçekleştirilen Yayılım Testleri

TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Bağlantı Ucu Bozulma Gerilimi(150kHz – 30MHz)

TS EN 61000-6-3,TS EN 61000-6-4 Yayılım Bozulması(30MHz-1GHz)

TS EN 61000-3-2 Harmonikler(2-40. Harmonik arası)
TS EN 61000-3-3 Gerilim Dalgalanmaları ve
Kırpışma(Kısa ve Uzun süreli)