Mekanik Bağlantı Testleri

Dingil (aks) testleri ECE R 13 regülasyonun Ek 11 ine göre test edilip raporlanmaktadır. Eğer bir aksın bu kapsamda test raporu mevcut ise araç üreticisi Tip-I ve/veya Tip II (veya Tip-IIA) veya Tip-III deneylerinden muaf tutulmaktadır. Dolayısı yurt içinde ve yurtdışında aks üreticileri birçok dingilini bu kapsamda teknik servislere test ettirip, raporlandırmaktadır.
Testlerden muafiyet sağlanması için aksın test edilirken ilgili aracın dingil başına gelen yükten az bir yükte test edilmemesi, aynı fren geometrisine sahip olması ve Tip-I ve/veya Tip II (veya Tip-IIA) veya Tip-III testlerini başarıyla geçmiş olması gerekmektedir.
02-03 kategori araçlarda kullanılan dingillerde Tip O ve Tip I testleri yapılırken, O4 kategori araçlar için tip O ve tip III testleri gerçekleştirilmektedir. Bu testler sonrasında ek 11 İlave 3 de yer alan deney raporu sunulmaktadır.

Mekanik  Mekanik Bağlantı

ECE R 55 Motorlu Taşıtlar – Motorlu Taşıt Katarlarının Mekanik Bağlantı Aksamları Onayı

Bir taşıt katarı oluşturmak için birbiriyle bağlanan, motorlu taşıt ve römork iskeleti üzerindeki bütün parçalar mekanik bağlantı tertibatı olup bu parçaların regülasyon kapsamında test edilip onaylanması gerekmektedir.
Bağlantı tertibatları boyutsal kontroller yapıldıktan sonra mukavemet ve işlevsellik bakımından deneye tâbi tutulur. Bağlantı tertibatlarının dayanımı dinamik deneyle doğrulanmalıdır. Belirli durumlarda ilâve statik deneyler gerekebilir.
Dinamik deney malzemeye uygun gerilim çevrim sayısı ile yaklaşık değişken ve/veya darbeli yük ile yapılmalıdır. Çatlak veya kopma oluşmamalıdır.
Belirtilen statik deneylerde, sadece az miktarda kalıcı şekil değişikliğine müsaade edilir. Aksi belirtilmedikçe yükün kaldırılmasından sonraki kalıcı plâstik şekil değiştirme deney esnasında ölçülen azamî şekil değiştirmenin yüzde 10’undan daha fazla olmamalıdır.

Mekanik bağlantı tertibatları ve aksamlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

Sınıf A : Çekici taşıt üzerinde römorka bir bağlantı kafası ile bağlamak için çekici taşıt üzerinde bulunan 50 mm çapında bir küresel tertibat ve konsol ile çalışan bağlantı topuzu ve çekme tertibatları.

Sınıf A50-1 den Sınıf A50-5 : Cıvatayla sabitlenmiş flânş tipi standart 50 mm çapında bağlantı topuzları.

Sınıf A50-X : Standart olmayan 50 mm çapında bağlantı topuzları ve çekme tertibatları.

Sınıf B : Çekici taşıt üzerindeki 50 mm çaplı bağlantı topuzuna bağlamak için römorkların çeki çubuğuna takılmış bağlantı kafaları.

Sınıf B50-X : Standart olmayan 50 mm çapında bağlantı kafaları.

Sınıf C 50 :  mm çapında pimli ve ağızlı çeki çubuğu bağlantıları ve bir çeki çubuğu halkası ile römorka bağlamak için çekici taşıt üzerinde bir otomatik kapama ve kilitleme pimi.

Sınıf C50-1 den Sınıf C50-7 : Pim çapı 50 mm olan standart çeki çubuğu bağlantıları.

Sınıf C50-X : Pim çapı 50 mm olan standart olmayan çeki çubuğu bağlantıları.

Sınıf D : 50 mm çapında pime uygun paralel deliği bulunan ve otomatik çeki çubuğu bağlantılarına bağlamak için römorkların çeki çubuğuna takılmış çeki çubuğu halkası.

Sınıf D50-A : Kaynaklı bağlantı için pim çapı 50 mm olan standart çeki çubuğu halkası.

Sınıf D50-B : Vidalı bağlantı için pim çapı 50 mm olan standart çeki çubuğu halkası.

Sınıf D 50-C ve Sınıf D 50-D : Cıvatalı bağlantı için pim çapı 50 mm olan standart çeki çubuğu halkası.

Sınıf D 50-X : Pim çapı 50 mm olan standart olmayan çeki çubuğu halkası.

Sınıf E : Çeki çubuğu halkaları, bağlantı kafaları veya benzeri bağlantı tertibatları ile çekici taşıta bağlama için uygun olan, çekilen taşıtın önüne veya taşıt şasisine yerleştirilmiş yük karşılama tertibatları ve benzer parçaları içeren standart olmayan çeki çubukları.

Sınıf F : Bağlantı topuzları ve çeki çubuğu bağlantıları gibi bağlantı tertibatları ile iskelet (örneğin, arka çapraz aksam), yük taşıyan karoseri veya çekici taşıtın şasisi arasında bütün aksam ve tertibatları kapsayan standart olmayan çeki kolları.

Sınıf G : Beşinci tekerlek bağlantılar otomatik bağlantı kilidi bulunan levha tipi bağlantılardır ve bir yarı römorka takılı 50 mm çapında beşinci tekerlek bağlantı pimi ile bağlantı yapmak için çekici taşıta takılıdır.

Sınıf G50 : Pim çapı 50 mm olan standart beşinci tekerlek bağlantıları.

Sınıf G50-X : Pim çapı 50 mm olan standart olmayan beşinci tekerlek bağlantıları.

Sınıf H : 50 mm çapında beşinci tekerlek bağlantı pimleri, çekici taşıtın beşinci tekerlek bağlantısına bağlantı yapmak için yarı römorka takılı tertibatlardır.

Sınıf H50-X : Pim çapı 50 mm olan standart olmayan beşinci tekerlek bağlantı pimleri.

Sınıf J : Beşinci tekerlek bağlantılarını çekici taşıtın gövdesine veya şasisine tutturmakla ilgili bütün aksam ve tertibatları içeren standart olmayan montaj levhaları. Montaj levhasında, kayan bir beşinci tekerlek oluşturmak amacıyla yatay olarak hareket için gerekli hükümler bulunabilir.

Sınıf K : Uygun L tipi toroidal (simit şekilli) çeki çubuğu halkaları ile kullanım için tasarlanmış standart, kanca tipi bağlantılar.

Sınıf L : Uygun sınıf K kanca tipi bağlantılar ile kullanımla ilgili standart halka şekilli çeki çubuğu halkaları.

Sınıf S : Yukarıdaki sınıf A ilâ sınıf L veya Sınıf T’nin herhangi birine uymayan tertibatlar ve aksamlar örneğin özel ağır taşımacılık için kullanılan veya bazı ülkelere özgü ve mevcut ulusal standartlar ile kapsanan tertibatlar.

Sınıf T : Sadece aletler kullanılarak ayrılabilen ve tipik olarak otomobil taşıyan römorklarda kullanılan standart olmayan otomatik olmayan çeki çubuğu tipi bağlantılar. Bunlar eşleştirilmiş bir çift olarak onaylanmalıdır.