Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

VİZYON
Ülkemizin Otomotiv Sanayicisinin uluslararası rekabet gücünü artırmak için teknolojin en gelişmiş yöntem ve cihazları ile tarafsızlık ve bağımsızlık prensipleriyle Test ve Denetim faaliyetlerini sunmak,

MİSYON
Deneyim ve uzmanlığımızdan aldığımız güç ile uluslararası standartların ülkemize adaptasyonda lider test kuruluşu olmak,
Ülkemizde ki Yol ve Trafik Güvenliği artırmak için ilk yerli uluslararası teknik servis olmak,

DEĞERLERİMİZ
Şirketimizi başarıya götürecek temel değerlerimiz şunlardır.
– Bütünlük ve Etik Davranış.
– Tarafsızlık.
– Tüm Bireylere Saygı.
– Sosyal ve Çevresel Sorumluluk’tur.

MOBİLİTE’nin Hedefi
MOBİLİTE, yetkili uzmanlarıyla sanayi kuruluşları, resmi, özel veya tüzel kuruluşlar adına teknik denetim, muayene ve hizmetleri sunar. MOBİLİTE hizmetlerinin temelinde, teknik donanımın tasarımı, yapımı ve kullanımında etkinliğin ve verimliliğin sağlanması ve böylece gerek insanların, gerekse maddi varlıkların bu tesislerin yaratabileceği tehlikelerden korunması hedefi yatar.