Küçük Seri Araç Tip Onayı (ECSSTA)

Küçük Seri Araç Tip Onayı (ECSSTA)

Avrupa Birliği Küçük Seri Araç Tip (ECSSTA)onayı sadece düşük hacimli üretim yapan M1 ve N1 sınıfı araç üreticileri oluşturulmuştur.  Avrupa Birliği Küçük Seri Araç Tip onayı aynen Avrupa Birliği Komple Araç Onayı (ECWVTA) gibi Avrupa Birliği ülkelerinde geniş bir satış alanına izinverirken küçük çaplı işletmelere uygulanabilmektedir. Bu tip onayına ait teknik koşullar 2007/46/EC Ek IV, Bölüm I de tanımlanmaktadır.

Bu tip onayını seçmeniz durmunuzda üretim adediniz sınırlı olup, tip başına yıllık üretim adedi 1000 dir.