Çok Aşamalı Tip Onayı

Çok Aşamalı Tip Onayı

Çok aşamalı onay kavramını ve prosedürünü detaylandırmak üreticilere kolaylık sağlyacaktır. Birçok arak birden fazla aşamada tamamlanmaktadır. Örneğin ana üretici aracı şasi veya kabin olarak üretmektedir, bir sonraki üretici ise ya şasi üzerine bir üstyapı koyarak ya da kabin içersindeki eksikleri gidererek aracı tamamlamaktadır. Çok aşamalı tip onayı ana üretici araca tamamlanmamış araç onayı alır, aracı tamamlayan ikinci aşam üretici ise tamamlanmış araç onayı alarak araç sertifikalandırılır.

Bazı durumlarda ise panelvan gibi tam araçlar,  koltuk ilavesi gibi konularla minibüse çevrilir. Her durumda iki ve ya daha fazla aşamadan oluşan üretimlerde üreticileri kendi aşamalarındaki COP (üretim uygunluğu) den sorumludurlar.

Çoklu aşama tip onayında üreticleri arasındaki bilgi akışı çok önemlidir. Birönceki aşamaya ait tip onay bilgilerine erişliebilir olunmalı ki, yapılan değişikliklerin birönceki aşamada mevcut onayları etkileyip etkilemediği konusunda karar verilebilmelidir. Üstyapıcılar ve araç dönüşümü yapan üreticiler genellikler ana üreticlierin bilgi bankasına ulaşama zorunlulukları mevcuttur.

Ana araç üreticisinin ticari markası ve araç tanıtım numarası COC kağıdı üzerinde kalır ki izlenebilirlik sağlanabilsin. Sonraki safhalardaki üreticiler üzerinde kendi ismi, kaçıncı aşama olduğu, onay no ve değişiklik varsa araç ağırlıklarını içeren ilave  kendi tanıtım etiketlerini araç üzerine koymalıdır. İkinci aşama üreticinin Uluslararası Komple Araç Onayı alabilmesi için bir önceki aşamanında Uluslararası Komple Araç Onayı olması gerekir. İlk aşama üreticinin ulusal onayı olması durumunda ikinci aşama Uluslararası Komple Araç Onayı alması mümkün değildir.