Araç Tip Onay Hizmetleri

Araç Tip Onay Hizmetleri

Araç tip onayı dizayn edilmiş prototip aracın gerekli olan standartlara uygunluğunun onaylanmasıdır.

Araçlar neredeyse icatlarından bu yana güvenlik ve çevresel sertifikasyona tabi tutulmaktadırlar. Zamanla sertifikasyon seviyesi ve karmaşıklığı arttı ve ülkelerin büyük çoğunuluğu araç, sistem ve komponentlerin emniyet, güvenlik ve çevresel etkilerini kontrol etmek için yasal kurallar koymuşlardır.

Ürünün satılacağı hedef marketin kurallarını anlamak önemlidir. Yanlış bir sertifikasyon aracın ruhsatladırılmasını engelleyecektir.

20 yıldır Avrupa için iki tür tip onay sistemi mevcuttur. Biri  Avrupa birliği ve regülasyonları olup komple araç, sistem, ve komponent onayı almayı sağlar. İkincisi ise Birleşmiş Miletterl Avrupa Ekonomik Komisyonu regülasyonları olup  sistem ve komponent onayı mümkün iken araç onayı almak mümkün değildir. Ancak ikinci sistem avrupa araç onayını tamamlayan bir sistem olup, bu regülasyonların kullanım sayısı giderek artmıştır.

Tip onayı tasarımın çıktısı olan üretim örneklerinin ilgili standartalara karşıladığı ve seri üretiminde aynı kalitede devam edeceğinin  uygunluğudur. Hem Avrupa Birliği hemde Birleşmiş Milletler tip onay sistemi, test ve onayın üçüncü taraf  bir kuruluş tarafından yapılmasını, üretim uygunluğununda bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmasını şart koşmaktadır. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlere Üye devletler direktif ve regülasyon kapsamında testleri gerçekleştirecek teknik servisler ve onayı verecek onay kuruluşları atamışlardır. Avrupa birliğinde bir ülke tarafından sunulmuş EC tip onayı diğer üye ülkeler tarafından kabul görmektedir.

TİP ONAYI nedir?

Tip onayı üretimi yapılan on ve off-road araçların, onların sistem ve komponentlerinin emniyet, güvenlik ve çevreyi korumayı yönelik oluşturulmuş standartları karşılayacak şekilde dizayn ve üretimi sağlayan bir prosesdir.komple araç onayı üreticiye aşağıdaki yetkileri sağlar: Herkes tarafından kabul gören şartlara uygun araç üretimi İlgili kurallara uygunluğun tasdiki Tip onayının iki temel gereksinimi; Teknik ve idari şartların yerine getirilmesi ve tasarımın doğrulanması Tasarımın onaylanmasının ardından üretilecek araçların aynı uygunlukta üretilmesi Güncel araç onayı çerçeve direktifi; 2007 yılında sadece binek araç sınıfı içeren araç onay direktifi otobüs, kamyon, treyler ve diğer özel kullanım amaçlı araçları kapsayacak şekilde güncellenerek genişletilmiştir.Bu değişiklikler Nisan 2009 yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaya başlanmış olup 2014 yılı itibariyle tamamen uygulanmış olacaktır. Aşağıda tip onay direktifinde tanımlanmış araç sınıflarını bulabilirsiniz. Araç kategorisine göre 2007/46/EC ek XIX da zorunlu araç tip onay tarihlerini bulabilirsiniz.