Kaynak Sistem Sertifikasyonu

Kaynaklı imalat, mevcut endüstriyel ürünlerinin birçoğunu imal etmek için kullanılan bir üretim yöntemidir.

Kaynaklı imalat yapan üreticilerin ve ürünlerin kalite güvence konusunda ilgili uluslararası standart ve direktiflere göre sertifikalandırılması ve belgelendirilmesi gerekmektedir. TS EN ISO 3834-2 standardı kaynaklı imalat için istenen ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlayarak;

  • Malzeme seçimi
  • Sarf malzeme seçimi
  • Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi
  • Kaynak yöntemlerinin belirlemesi
  • Kaynaklı imalatın yapılması
  • Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak ürün kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandırılır.

TS EN ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 1: Kalite şartlarının uygun seviye seçimi için kriterler.
TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları
TS EN ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 3: Standart kalite şartları
TS EN ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 4: Temel kalite şartları
TS EN ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları – Bölüm 5: ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standartlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar